פרס Nauta לשנת 2012 הוענק לפרופ' אלכס לויצקי

פרופ' (אמריטוס) אלכס לויצקי
Nauta