פרופ' אהרון אורן התמנה לעורך כתב העת International Journal of systemic and Evolutionary Microbiology

פרופ' אהרון אורן
עורך ראשי של כתב העת International Journal of systemic and Evolutionary Microbiology