פרופ' חרמונה שורק זכתה במענק מחקר ERC לשנת 2012

פרופ' (אמריטוס) חרמונה שורק
מענק לחוקרים במסגרת תכנית ERC הייחודית של האיחוד האירופי

נושא המחקר: CholinomiRs: MicroRNA Regulators of Cholinergic Signalling in the Neuro-Immune Interface

פרופ' חרמונה שורק