פרס מילקן (מצויינות בהוראה) 2010 לד"ר רחל גרין

פרופ' רחל גרין
למורים מצטיינים ע"ש מיכאל מילקן לשנת 2009.

הפרס ע"ש מילקן מוענק על ידי הרקטור בכל שנה למורים אשר הוכיחו הצטיינות מתמשכת בהוראה.

פרופ' רחל גרין