פרופ' (אמריטוס) דב פור נבחר לנשיא הכבוד של האגודה הבין-לאומית של מדעי הזואולוגיה (2009 )

פרופ' (אמריטוס) דב פור ז"ל
נשיא הכבוד של האגודה הבין-לאומית של מדעי הזואולוגיה
פרופ' דב פור