פרופ' חרמונה שורק זכתה בפרס קיי לחדשנות (2008)

פרופ' (אמריטוס) חרמונה שורק
פרס קיי להמצאות וחידושים

נושא עבודת המחקר שזכה בפרס: Engineered Human Cholinesterases and RNA-Targeted Agents to Suppress Their Functioning

פרופ' חרמונה שורק