מענק ERC 2009 לפרופ' אלכס לויצקי

פרופ' (אמריטוס) אלכס לויצקי
מענק לחוקרים במסגרת תכנית ERC הייחודית של האיחוד האירופי

נושא המחקר: Eradication of tumors by targeting dsRNA selectively to cancer cells and recruitment of the innate immune system

פרופ' אלכס לויצקי