פרס ישראל 1990 לפרופ' אלכס לויצקי

פרופ' (אמריטוס) אלכס לויצקי
פרס ישראל
פרופ' אלכס לויצקי