לפרופ' צבי זלינגר - 2005

פרופ' (אמריטוס) צבי זלינגר ז"ל
פרס אמ"ת
פרופ' צבי זלינגר