פרס א.מ.ת 2013 לפרופ' גיורא שמחן

פרופ' (אמריטוס) גיורא שמחן
פרס אמ"ת

פרופ' שמחן זכה בפרס אמ"ת בתחום הגנטיקה על מחקריו שהביאו להבנת מנגנון המיוזה - החלוקה התאית, אשר מביאה להפחתת מספר הכרומוזומים למחצית ומתרחשת בתהליך יצירת תאי המין הזכריים והנקביים בכל היצורים החיים.
קראו עוד באתר הפרס

פרופ' גיורא שמחן