מענק ERC- 2013 לחוקרים צעירים ניתן לד"ר דרור הבלנה, ד"ר דן קגנוביץ וד"ר אלון זסלבר

פרופ' דרור הבלנה
מענק לחוקרים צעירים במסגרת תכנית ERC הייחודית של האיחוד האירופי

ד"ר דרור הבלנה: Physiological Reaction to Predation- A General Way to Link Individuals to Ecosystems
ד"ר דן קגנוביץ: Harnessing the Dark Side of Protein Folding: Manipulating Aggregation for Recombinant Protein Production
ד"ר אלון זסלבר: Design Principles in Encoding Complex Noisy Environments

ד"ר דרור הבלנה