"אות מפעל חיים" - D.C.F.Rentz Award 2013 לפרופ' מאיר פנר

פרופ' (אמריטוס) מאיר פנר
"אות מפעל חיים" - D.C.F.Rentz Award 2013

אות מפעל חיים - D.C.F.Rentz Award הוענק לפרופ' פנר עבור מפעל חיים בתחום האורתופטרולוגיה.

פרופ' אמריטוס מאיר פנר