נושאי מחקר לעבודות מוסמך ודוקטוראט

ד"ר מיכל רבני
ביולוגיה של מולקולות רנ״א בתהליכי התפתחות עוברית
ביולוגיה תאית והתפתחותית, גנטיקה
  1. גנומיקה חישובית של התפתחות עוברית, ובקרה על גנים בהעדר תהליכי שעתוק
  2. ביולוגיה של מולקולות רנ״א אימהי במהלך ההתפתחות העוברית
  3. כיצד מידע גנומי של בקרה על מולקולות רנ״א מקודד בגנום?
  4. מהם המנגנונים המולקולריים המקודדים בקרה על מולקולות רנ״א לאחר שיעתוקן וכיצד הם פועלים במהלך ההתפתחות העוברית?