נושאי מחקר לעבודות מוסמך ודוקטוראט

פרופ' בני הוכנר
בקרה מוטורית של זרועות התמנון - השראה לרובוטיקה
מדעי המח וההתנהגות
  1. בקרת תנועה בזרועות הגמישות של התמנון כהשראה לרובוטיקה מסוג חדש.
  2. הבסיס העיצבי להתנהגויות מורכבות של חסר חוליות מתקדם - התמנון.