נושאי מחקר לעבודות מוסמך ודוקטוראט

ד"ר מיכל רבני
ביולוגיה של מולקולות רנ״א בתהליכי התפתחות עוברית
ביולוגיה תאית והתפתחותית, גנטיקה
  1. אפיון תהליכי בקרה לאחר השעתוק בהתפתחות עוברית של דג הזברה: מיפוי תהליכי בקרה בזמן ובמרחב העוברי, והבנת תפקידם הפיסיולוגי בהתפתחות.
  2. בקרה של מולקולות רנ״א אימהי במהלך ה- maternal-to-zygotic transition, כמודל לתהליך התמיינות ראשוני המשותף לכלל החיות ומתבסס על בקרה שלאחר שעתוק.
  3. עקרונות של בקרה על מולקולות רנ״א לאחר שעתוק: כיצד תהליכים אלה מבקרים ביטוי של גנים בתא? מהם המנגנונים המולקולריים המקודדים אותם? מהו הקוד הגנומי הקובע את אופן פעילותם?