נושאי מחקר לעבודות מוסמך ודוקטוראט

ד"ר מיכל רבני
ביולוגיה של מולקולות רנ״א בתהליכי התפתחות עוברית של דגי זברה
ביולוגיה תאית והתפתחותית
  1. עקרונות של בקרה על מולקולות רנ״א לאחר שעתוק: כיצד תהליכים אלה מעצבים את רמות הביטוי של גנים בתא? מהם המנגנונים המולקולריים המקודדים אותם? ומהו תפקידם הפיסיולוגי בתא?
  2. אפיון תהליכי בקרה של התמיינות תאית באמבריולוגיה של דגי זברה, בדגש על ה- maternal-to-zygotic transition, כמודל לתהליך התמיינות ראשוני המשותף לכלל החיות ומתבסס על בקרה שלאחר שעתוק.
  3. פיתוח ויישום של שיטות high-throughput לאפיון סיסטמתי של תהליכי בקרה על מולקולות רנ״א לרוחב הגנום (כגון:RNA-seq, CRISPR/CAS9 genetic screens, massively parallel reporter assays).
  4. בניית מודלים סטטיסטיים של רשתות בקרה על מולקולות רנ״א, ופיתוח כלים חישוביים ייעודיים לניתוח מדידות גנומיות, לאפיון של רשתות בקרה, ולחיזוי בקרה לאחר שעתוק מתוך רצף וביטוי.