נושאי מחקר לעבודות מוסמך ודוקטוראט

ד"ר גיל גרינבאום
גנומיקה אקולוגית ומידול אבולוציוני
אקולוגיה, אבולוציה והתנהגות
  1. מידול התפשטות של gene drives בין אוכלוסיות
  2. השפעה של מבנה אוכלוסיה על גנטיקה של אוכלוסיות
  3. גנטיקה של תהליכי קיטוע ברשתות של אוכלוסיות
  4. ניתוח מאגרי מידע גנומים גדולים בהקשר שמירת טבע
  5. מידול וניתוח של התפלגות מגוון גנטי לאורך הגנום
  6. שימוש בשיטות machine learning לניבוי סכנות שמירת טבע ממידע גנומי