נושאי מחקר לעבודות מוסמך ודוקטוראט

הודעת שגיאה

User warning: The following module is missing from the file system: webform. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1143 of /var/www/drupal/includes/bootstrap.inc).
פרופ' גיורא שמחן
מיוזה
גנטיקה
  1. בקרת המיוזה בשמר כתהליך התמיינות תאי.
  2. תיקון דנ"א בשמרים ובצמחים.
  3. אזורי אי-יציבות בגנום האנושי.
  4. תהליך הרקומבינציה במיוזה.