שמחן גיורא

פרופ' (אמריטוס) גיורא שמחן
מיוזה
גנטיקה

מידע אישי

תחומי ענין

בקרת המיוזה בשמר כתהליך התמיינות תאי. תיקון דנ"א בשמרים ובצמחים. אזורי אי-יציבות בגנום האנושי. תהליך הרקומבינציה במיוזה.

נושאי מחקר לעבודות מוסמך ודוקטוראט

  1. בקרת המיוזה בשמר כתהליך התמיינות תאי.
  2. תיקון דנ"א בשמרים ובצמחים.
  3. אזורי אי-יציבות בגנום האנושי.
  4. תהליך הרקומבינציה במיוזה.
פרופ' גיורא שמחן

צרו קשר

דוא"ל
טלפון
02-65-
טלפון נייד
פקס
משרד
סילברמן 2-5XX