אקולוגיה, אבולוציה והתנהגות

המחלקה לאקולוגיה, אבולוציה והתנהגות מקדמת מחקר והוראה בתחומים של אקולוגיה, ביולוגיה אבולוציונית והתנהגות בעלי חיים. המחקר במחלקה מאוחד סביב שני צירים מרכזיים:

  1. תהליכים אבולוציוניים במגוון רמות ארגון ביולוגי החל בקוד הגנטי, גנים ומולקולות, המשך במבנה הגוף והרקמות וכלה באינטראקציות התנהגותיות וחברתיות בין פרטים.  
  2. מגוון יחסי הגומלין בין אורגאניזמים שונים ובין האורגאניזמים לסביבתם תוך ניסיון להבין כיצד האינטראקציות הללו מעצבות את האבולוציה, השפעה, השכיחות והתפוצה של האורגאניזמים השונים, ואת המבנה והדינאמיקה של אוכלוסיות, חברות אקולוגיות, אקוסיסטמות והביוספרה בכללותה.
המחקר במחלקה מתמקד במגוון תחומים כגון מיקרו- ומקרו-אבולוציה, ביולוגיה התפתחותית אבולוציונית    (Evo-Devo), מנגנונים ואבולוציה של התנהגות בעלי חיים, סוציוביולוגיה, אקולוגיה של אוכלוסיות וחברות, אקולוגיה מרחבית ואקולוגיה של תנועה, מערכות אקולוגיות, ביולוגיה ימית, שימור טבע, מגוון ביולוגי, שינויי סביבה גלובאליים וביוגיאוגרפיה.
רוב תחומי המחקר משלבים גישות תיאורטיות וניסוייות, והמחקרים מבוצעים בסביבות יבשתיות, אוויריות וימיות ומתמקדים הן בבעלי חיים והן בצמחים.
המעבדות במחלקה מצוידות במכשור וטכנולוגיות מתקדמים המאפשרים אנאליזות מולקולאריות, ופיזיולוגיות כמו גם מחקרי שדה, מעקב אחר בעלי חיים במעבדה ובשטח, מערכות מידע גיאוגרפיות ומערכות חישה מרחוק.  
במחלקה שוכנים המרכז לטכנולוגיות גיאואינפורמטיות של האוניברסיטה העברית ואוספי הטבע הלאומיים של האוניברסיטה העברית. למחלקה תפקיד מוביל במחקר ובהוראה המבוצעים במעבדה לביולוגיה ימית ע"ש היינץ שטייניץ באילת.
דוא"ל טלפון פקס משרד
פרופ' מורן יהוא פרופ' יהוא מורן
ראש מחלקה
02-65-85714 ברמן -212
ד"ר דרור הבלנה פרופ' דרור הבלנה
ראש חוג
02-65-85878 ברמן -210
גברת שרית לוי גב' שרית לוי
ראש מזכירות
02-65-85390 02-6584741
דבורים
סוציוביולוגיה, כרונוביולוגיה ופיזיולוגיה של דבורים
סוציוביולוגיה, בקרה חברתית על מקצב הפעילות ועל שינה, מנגנונים מולקולאריים של התנהגות חברתית, כרונוביולוגיה (שעונים ביולוגים), פיזיולוגיה של דבורת הדבש, אבולוציה של חברתיות בחרקים, הורמונים והתנהגות חברתית, מנגנוני הבקרה החברתיים והמולקולאריים הקובעים את גודל הגוף והכת בדבורים.
חקר שונית אלמוגים במפרץ אילת
אוקיאנוגרפיה ביולוגית ואקולוגיה של שונית האלמוגים
אקולוגיה של שונית האלמוגים. יחסי טורף-נטרף והשפעתם על מבנה החברה ותיפקודה. השפעת גורמים פיסיקליים על תהליכים ביולוגיים בים. אקולוגיה התנהגותית של פלנקטון ודגים. יישום שיטות אקוסטיות ואופטיות בחקר הים.
תמונת אילוסטרציה
גנומיקה אקולוגית ומידול אבולוציוני
מידול וניתוח מידע גנומי של אוכלוסיות עם אפליקציות לשמירת טבע, תיאוריה מתמטית של גנטיקה של אוכלוסיות, מידול דינמקות אקו-אבולוציוניות, מידול gene drives.
ד"ר הבלנה בעבודת שדה
אקולוגיה ואבולוציה של יחסי טורף-נטרף
אקולוגיה תפקודית של מארגי מזון, אקולוגיה של עקה פסיולוגית, מנגנוני הגנה כנגד סיכוני טריפה, יחסי גומלין של מערכות אקולוגיות מעל ובתוך הקרקע, מלכודות אקולוגיות, סינדרומים התנהגותיים, אקולוגיה ואבולוציה של צבעים ודגמים בולטים המשמשים להגנה מטורף, מחקר זוחלים תוך התמקדות באקולוגיה של לטאות, אקולוגיה של מערכות צחיחות, שמירת טבע מערכתית ושיקום מערכות אקולוגיות פגועות.
חלזונות יבשה בישראל
טקסונומיה, ביוגיאוגרפיה וביולוגיה רבייתית של גסטרופודים
מגוון (סיסטמטיקה), אקולוגיה, אבולוציה, אורחות חיים, תפוצה, ביולוגיה רבייתית של חלזונות יבשה ומים, עכשוויים ומאובנים.
פרופ' אמריטוס יהודה ורנר
זוחלים ודו-חיים של המזרח-התיכון
זוחלים ודו-חיים של המזרח-התיכון, בהדגשת ישראל: סיסטמטיקה, תפוצה, ביולוגיה בסיסית ושמירת-טבע. משטר השיחור-לטרף של שממיות בהדגשת הגורמים המשפיעים על השונות שלו. ביולוגיה רבייתית של שממיות והשלכות של גודל הביצה. תקשורת קולית בשממיות. יחסי מבנה-תיפקוד באוזן השממיות. יחסי מבנה-תיפקוד-אקולוגיה-ואבולוציה של עין השממיות. יחסי מבנה-תיפקוד-ואקולוגיה של זנב השממיות.
תגובות אדפטיביות ולמידה בסביבות משתנות
ניצול חיפוש ולמידה של מקורות מזון משתנים במערכות מורכבות. דינמיקה ושו"מ בין טורפים ונטרפים. ייחסי גומלין בין דגימה, לימוד ואימון מוקדם בתגובות והתנהגויות אדפטיביות. האבולוציה של האילוצים והתיפקודים האבולוציונים והאקולוגיים. האבולוציה של התכונות של מרחבי מחיה אקולוגיים בהשפעת התלות והקורליציות בין מרכיבי הפיטנס בתנאי סביבה שונים. האבולוציה של יחסי גומלין חיוביים ושליליים באוכלוסיות
פרופ' מוטרו במשרדו
מודלים בביולוגיה של אוכלוסיות - האבולוציה של התנהגות חברתית
מודלים בביולוגיה של אוכלוסיות בעיקר בתחום האבולוציה של התנהגות חברתית
שושנות ים (נמטוסטלה)
אבולוציה מולקולרית
1) אבולוציה של מנגנוני בקרת ביטוי לאחר תעתוק בדגש על מיקרו-רנ"א ורנ"א קטן. 2) ביוכימיה של ארס שושנות ים והשפעת הסביבה ויחסי טורף/נטרף על הרכבו. 3) אבולוציה מולקולרית של גנים המקודדים לרעלנים חלבוניים בחיות. 4)אבולוציה של תעלות יוניות תלויות מתח ומערכת העצבים הקדמונית.
אקולוגיה של תנועה - עבודה עם עטלפים
אקולוגיה של תנועה
הפצת זרעים ע"י הרוח: מודלים מכניסטים לסביבה הטרוגנית, בדגש הפצה ארוכת-טווח. מנגנוני מעבר גנים ודינמיקה של המבנה הגנטי ביערות טבעיים ונטועים. הפצת זרעים של צמחי פירות עסיסיים ע"י ציפורים ועטלפים. מודלים מכניסטים של תנועת בע"ח בסביבה הטרוגנית. כיצד שוני בתכונות טורפי זרעים מעצב דגמי התחדשות באוכלוסיות צמחים? תהליכי קבלת החלטות בציפורים נודדות: השפעת גורמי הסביבה על מהירות ואופן המעוף.
פרופ' אוריאל ספריאל
אקולוגיה של שינויי אקלים גלובליים
השפעת מינים פולשים-זרים על אספקת שירותי המערכות האקולוגיות, תפקודו של המגוון הביולוגי באספקת שירותי המערכות האקולוגיות של ישראל, ניהול מערכות אקולוגיות של אזורים יובשניים והשפעת שינויי האקלים על תפקודיהן, ניהול ותפקוד של מרחבים ביוספריים. קיראו עוד
תמונת אילוסטרציה
אקוסיסטמות ימיות בעולם משתנה
ד"ר פראדה במעבדה
אוקינוגרפיה ביולוגית
המעבדה מתמקדת בחקר דיפרנציאציה אקולוגית ותאית במהלך שלבים שונים של מחזור החיים, הבנת התפקיד של כל שלב ויחסי הגומלין עם אורגניזמים ימיים אחרים, וכן חיפוש אחר גורמים הקשורים לוויסות המעבר בין השלבים השונים של מחזור החיים.
פרופ' צ'יפמן בוחן פרפראטים
ביולוגיה התפתחותית אבולוציונית (Evo-Devo)
מחקר באבולוציה של פרוקי רגליים תוך שימוש במגוון מקורות מידע: ביולוגיה התפתחותית השוואתית, גנומיקה השוואתית, חקר מאובנים וסיסטמטיקה.
פרופ' קדמון במעבדתו
מגוון ביולוגי ושמירת טבע
שימוש בכלים חישוביים לזיהוי מערכי שטחים מתאימים לשמירה על מגוון ביולוגי (Biodiversity). מנגנוני ויסות של עושר מינים בחברות אקולוגיות (מחקר ניסויי ותיאורטי) פיתוח מודלים מבוססי GIS לניבוי דגמי תפוצה של צמחים ובעלי חיים. השלכות של שינויי אקלים על מערכות אקולוגיות בהקשר של שמירת טבע. ניתוח שינויי צומח באמצעות עיבוד ממוחשב של תצלומי אויר. שילוב של טכנולוגיות GIS ואינטרנט לפיתוח מערכות מידע על מגוון ביולוגי
ד"ר אורן קולודני
מודלים באקולוגיה ואבולוציה
תהליכים אקולוגיים ואבולוציוניים במערכות שונות: השפעת המיקרוביום על אקולוגיה ואבולוציה של המאחסן; מקומם של שינויים א-גנטיים באדפטציה לסביבות חדשות; דינמיקה של אוכלוסיות אנושיות פרהיסטוריות ואבולוציה תרבותית; דינמיקה של אוכלוסיות וגנטיקה של אוכלוסיות בשמירת טבע; מסדרונות אקולוגיים ומלכודות אקולוגיות; אקולוגיה התנהגותית; מינים פולשים; אבולוציה של שפה וקוגניציה; אקולוגיה ואבולוציה של אוכלוסיות מקוטעות.
פרופ' שמידע מדריך סיור סטודנטים
אספקטים אקולוגיים ואבולוציוניים של צמחית המזרח התיכון
שינוי צבע הפרח ומשמעותו בהאבקה. למידה ויצירת העדפות בדבורי בומבוס תוך רעיה על גבי פרחים מלאכותיים (במעבדת הדבורים "BeeHave"). ישום עקרונות בפסיכולוגיה קוגניטיבית להבנת התנהגות מאביקים ובמיוחד דבורים. מגוון הצמחייה ומינים נדירים ובסכנת הכחדה בישראל.

2022

מועד ומיקום מידע
שלישי, מאי 24, 2022 - 12:00

חדר סמינרים, בנין ברמן

Speaker: Prof. Eric Wajnberg, INRAE institute, France

Title: Optimal patch exploitation time in insect parasitoids: From ultimate predictions to proximate patch-leaving mechanisms

 
שלישי, מאי 10, 2022 - 12:00

חדר סמינרים, בנין ברמן

Speaker: Dr. Hagai Shemesh,Tel- Hai College

Title: The ecological significance of fungal spore banks, from the northern Galilee to the White Mountains of California

 
שלישי, אפריל 26, 2022 - 12:00

חדר סמינרים, בנין ברמן

Speaker: Prof. Rachel (Ekly) Ben-Shlomo, Haifa University / Oranim

Title: title: Population genetics, invasiveness, and the molecular clockwork of the colonial ascidian Botryllus schlosseri

שלישי, אפריל 12, 2022 - 12:00

חדר סמינרים, בנין ברמן

Speaker: Dr. Yasmin Meroz, School of Plant Science and Food Security, Tel Aviv University

Title: How memory shapes plant tropisms

 
שלישי, אפריל 5, 2022 - 12:00

חדר סמינרים, בנין ברמן

Speaker: Dr. Julie Verheyen,KU Leuven, Belgium

Title: A deadly cocktail in a changing world: pesticides become more toxic under warming

 
שלישי, מרץ 29, 2022 - 12:00

חדר סמינרים, בנין ברמן +זום

Speaker: Özlem Gönülkırmaz Çançalar, HUJI

Title: The Influence of Clock Genes on Complex Behaviors in the Bumble Bee Bombus terrestris

Join Zoom Meeting
https://huji.zoom.us/j/88916119766?pwd=ZUdPaU41Z0hQMFVGN2dSQW5HK3p2UT09

 

שלישי, מרץ 22, 2022 - 12:00

חדר סמינרים, בנין ברמן

Speaker: Dr. Nimrod Marom, Haifa University

Title: Human Settlement Intensity, Leopard Hunting, and Large Mammal Community Structure in the Holocene Judean Desert

 
שלישי, מרץ 15, 2022 - 12:00

חדר סמינרים, בנין ברמן

Speaker: Nevo Sagi, HUJI

Title: Regulation of desert biogeochemistry by a detritivorous ecosystem engineer, the isopod Hemilepistus reaumuri

שלישי, מרץ 8, 2022 - 12:00

חדר סמינרים, בנין ברמן

Speaker: Dr. Yael Litvak, HUJI

Title: Pathogen expansion in the large intestine

שלישי, ינואר 4, 2022 - 12:00

חדר סמינרים קומה 6 בניין סילברמן

Speaker: Dr. Yael Litvak, Department of Biological Chemistry, The Hebrew University of Jerusalem

Title: Pathogen expansion in the large intestine

 

2021

מועד ומיקום מידע
שלישי, דצמבר 28, 2021 - 12:00

חדר סמינרים קומה 6 בניין סילברמן

Speaker: Dr. Tamar Friedlander, Institute of Plant Sciences and Genetics in Agriculture, The Hebrew University of Jerusalem

Title: Analysis of a gene fitness landscape reveals that the wild type allele is sub-optimal and mutationally robust

 
שלישי, דצמבר 21, 2021 - 12:00

חדר סמינרים, קומה 6 בניין סילברמן

Speaker: Prof. Yehuda Ben Shahar, Dep. of Biology, Washington University in St. Louis

Title: The hologenome and animal sociality

 
 
שלישי, דצמבר 14, 2021 - 12:00

חדר סמינרים, בנין ברמן

Speaker: Dr. Viviane Slon, Department of Anatomy and Anthropology, Tel-Aviv University

Title: Studying our past using sedimentary ancient DNA

 
שלישי, דצמבר 7, 2021 - 12:00

חדר סמינרים, בנין ברמן

Speaker: Dr. Amiyaal Ilany,Faculty of Life Sciences, Bar-Ilan University

Title: From social interactions to social niches

 
שלישי, נובמבר 23, 2021 - 12:00

חדר סמינרים, בנין ברמן

Speaker: Dr. Amir Erez,The Racah Institute of Physics, The Hebrew University of Jerusalem

Title:  Microbial diversity and competition for resources in a model seasonal ecosystem

 
שלישי, נובמבר 16, 2021 - 14:00

חדר סמינרים, בנין ברמן

Speaker: Dr. Uri Roll,Ben-Gurion University of the Negev

Title: The interplay between macroecology and conservation prioritization at broad spatial scales

 
 
 
שלישי, נובמבר 9, 2021 - 12:00

חדר סמינרים, בנין ברמן

Speaker: Dr. Yoni Vortman,Department of Animal Science, Tel-Hai College

Title: Are magnetic fields sensed via symbionts?

 
שלישי, נובמבר 2, 2021 - 12:00

חדר סמינרים, בנין ברמן

Speaker: Prof. Amos Frumkin,Institute of Earth Sciences, The Hebrew University of Jerusalem

Title: Ayyalon endemic ecosystem: Possible biogeographic and evolutionary implications

 
שלישי, אוקטובר 26, 2021 - 14:00

חדר סמינרים, בנין ברמן

Speaker: Prof. Adam Lampert,Faculty of Agriculture HUJI

Title: Combining multiple tactics over time for cost-effective eradication of invading insect populations

 
שלישי, אוקטובר 19, 2021 - 14:00

חדר סמינרים, בנין ברמן

Speaker: Dr. Tamir Klein, Weitzman institute

Title: Riddles of the roots: How trees interact with soil bacteria and fungi to manage forests from below

שלישי, אוקטובר 12, 2021 - 14:00

חדר סמינרים, בנין ברמן

Speaker: Sasha Pekarsky, HUJI

Title: Local and global movement patterns of a generalist migrant, and their consequences for gut microbiota.

 
שלישי, יוני 29, 2021 - 14:00

חדר סמינרים, בנין ברמן

Speaker: Dr. Yoav Ram, Tel Aviv University

Title: Cultural evolution of cooperation: the role of non-vertical transmission

שלישי, יוני 22, 2021 - 14:00

Please email Viraj Torsekar, viraj.torsekar@mail.huji.ac.il for the Zoom link.

Speaker: Dr. Magda Lewandowska, HUJI postdoctoral scholar

Title: Functional characterization of the cnidarian antiviral immune response reveals ancestral complexity

 

Please email Viraj Torsekar, viraj.torsekar@mail.huji.ac.il  for the Zoom link.

שלישי, יוני 15, 2021 - 14:00

Please email Viraj Torsekar (viraj.torsekar@mail.huji.ac.il) for the Zoom link

Speaker: Dr. Kavita Isvaran, Centre for Ecological Sciences, Indian Institute of Science

Title: The story of a scent ornament and its ecological consequences in the blackbuck Antilope cervicapra

Please email Viraj Torsekar (viraj.torsekar@mail.huji.ac.il) for the Zoom link

שלישי, יוני 1, 2021 - 14:00

Please email Viraj Torsekar (viraj.torsekar@mail.huji.ac.il) for the Zoom link.

Speaker: Dr. Deepa Agashe, National Centre for Biological Sciences

Title: Predicting adaptive dynamics under new challenge

Please email Viraj Torsekar (viraj.torsekar@mail.huji.ac.il) for the Zoom link

 

 

 
שלישי, מאי 25, 2021 - 14:00

Please email Viraj Torsekar (viraj.torsekar@mail.huji.ac.il) for the Zoom link.

Speaker: Dr. Michiel P. Veldhuis, Assistant Professor, Leiden University

Title: Large herbivore assemblages in a changing world

 
 
Please email Viraj Torsekar (viraj.torsekar@mail.huji.ac.il) for the Zoom link.
 
שלישי, מאי 18, 2021 - 14:00

Please email Viraj Torsekar (viraj.torsekar@mail.huji.ac.il) for the Zoom link.

Speaker: Anael Engel, PhD student, Dept. of Ecology, Evolution, and Behavior

Title: Foraging behavior in Dascyllus marginatus – from whole-group coordinated movement to the single feeding event

Please email Viraj Torsekar (viraj.torsekar@mail.huji.ac.il) for the Zoom link.

 
שלישי, מאי 11, 2021 - 14:00

Please email Judy Wexler (judith.wexler@mail.huji.ac.il) for the Zoom link.

Speaker: Dr. Ella Preger-Ben-Noon, Technion University

Title: The evolution of a complex morphology at a single-cell resolution

Please email Judy Wexler (judith.wexler@mail.huji.ac.il) for the Zoom link.

 

שלישי, מאי 4, 2021 - 14:00

Zoom information: Please email Viraj Torsekar (viraj.torsekar@mail.huji.ac.il) for the Zoom link.

Speaker: Moshe Zaguri, PhD student (PI Prof. Dror Hawlena), Dept. of Ecology, Evolution, and Behavior

Title: The effects of predation risk on desert ecosystem nutrient cycles

Zoom information: Please email Viraj Torsekar (viraj.torsekar@mail.huji.ac.il) for the Zoom link.

 

שלישי, אפריל 27, 2021 - 14:00

Zoom information: Please email Viraj Torsekar (viraj.torsekar@mail.huji.ac.il) for the Zoom link.

Speaker: Dr. Anna Papadopoulou, University of Cyprus 

Title: iBioGen: towards a methodological harmonization in biodiversity genomics

Zoom information: Please email Viraj Torsekar (viraj.torsekar@mail.huji.ac.il) for the Zoom link.
 

שלישי, אפריל 20, 2021 - 14:00

Please email Judy Wexler (judith.wexler@mail.huji.ac.il) for the Zoom link.

Speaker: Dr. David Zeevi, Rockefeller University

Title: Mining microbial communities for information on their environment

 
***Please email Judy Wexler (judith.wexler@mail.huji.ac.il) for the Zoom link.
 
 
שלישי, אפריל 13, 2021 - 14:00

Please email Judy Wexler (judith.wexler@mail.huji.ac.il) for Zoom information if you are interested in attending

Speaker: Dr. Jordan Cuff, Cardiff University and HUJI

Title: Nutrient-specific foraging and the role of spiders as biocontrol agents

Please email Judy Wexler (judith.wexler@mail.huji.ac.il) for Zoom information if you are interested in attending

שלישי, אפריל 6, 2021 - 14:00

https://huji.zoom.us/j/89099206569?pwd=NEsxQXIwVk9ibFZUYXM2ZW1WTGR2UT09

Speaker: Professor Peter Kappeler,The German Primate Center & University of Göttingen

Title: Individual Behavior in Space and Time: Adaptive Personality Variation

https://huji.zoom.us/j/89099206569?pwd=NEsxQXIwVk9ibFZUYXM2ZW1WTGR2UT09

 

שלישי, מרץ 16, 2021 - 14:00

https://huji.zoom.us/j/87683383933?pwd=NnM1Y3VqVGprQ0FEWHdaaUhpMkFqUT09

Speaker: Prof. Niels J. Dingemanse, Ludwig-Maximians University of Munich 

Title: Individual Behavior in Space and Time: Adaptive Personality Variation

https://huji.zoom.us/j/87683383933?pwd=NnM1Y3VqVGprQ0FEWHdaaUhpMkFqUT09

 

שלישי, ינואר 12, 2021 - 14:00

https://huji.zoom.us/j/85371902138?pwd=WGhZSnZCWUx4OVRNVW1Vemw5TWNUQT09

Speaker: Dr. Omri Finkel, Alexander Silberman Institute of Life Sciences, The Hebrew University of Jerusalem

Title: A model system for probing interactions within the microbiome

https://huji.zoom.us/j/85371902138?pwd=WGhZSnZCWUx4OVRNVW1Vemw5TWNUQT09

 
שלישי, ינואר 5, 2021 - 14:00

https://huji.zoom.us/j/86325292093?pwd=KzRLdW4wcHhML0ExU0o1aS8rbWYrZz09

Speaker: Dr. Frida Ben-Ami, Tel Aviv University

Title: Age Matters!?

https://huji.zoom.us/j/86325292093?pwd=KzRLdW4wcHhML0ExU0o1aS8rbWYrZz09

 

 

2020

מועד ומיקום מידע
שלישי, דצמבר 29, 2020 - 14:00

https://huji.zoom.us/j/88921612779?pwd=M0NFU3NqSjhML3lLNm1CcTUwMTV3QT09

Speaker: Yoav Lindemann, The Hebrew University of Jerusalem & The Interuniversity institute for Marine Sciences, Eilat

Title: Homogeneity and heterogeneity in marine zooplankton dispersion – Physical, Biological and Ecological drivers

https://huji.zoom.us/j/88921612779?pwd=M0NFU3NqSjhML3lLNm1CcTUwMTV3QT09

 

 
 
 
 
 
 
שלישי, דצמבר 22, 2020 - 14:00

https://huji.zoom.us/j/86343866187?pwd=bmpyUU5BN2VheGJIL2pCcWxxM28vdz09

Speaker: Dr. Vivek Nityananda, Newcastle University 

Title: Stereo vision and prey detection in the praying mantis

https://huji.zoom.us/j/86343866187?pwd=bmpyUU5BN2VheGJIL2pCcWxxM28vdz09

 

שלישי, דצמבר 15, 2020 - 14:00

https://huji.zoom.us/j/87253153614?pwd=S2RvNlMyTGhUSEVkQnpMTFBJNzBVZz09

Speaker: Prof. Tanja Schwander, The University of Lausanne

Title: Genomic consequences of asexual reproduction in animals

https://huji.zoom.us/j/87253153614?pwd=S2RvNlMyTGhUSEVkQnpMTFBJNzBVZz09

Meeting ID: 872 5315 3614
Passcode: 519827

 

שלישי, דצמבר 8, 2020 - 14:00

https://huji.zoom.us/j/89716994297?pwd=Y0ZwOGFHUGEwQXVQVFBSOHVHc3c0QT09

Speaker: Prof. Mark Stoneking, Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology, Leipzig, Germany 

Title: New Insights from Old DNA into the Settlement of the Pacific

Zoom link: https://huji.zoom.us/j/89716994297?pwd=Y0ZwOGFHUGEwQXVQVFBSOHVHc3c0QT09
 

שלישי, דצמבר 1, 2020 - 14:00

https://huji.zoom.us/j/83577863154?pwd=SUNQc2VKOHNkMmpWRzRxS0pXRTZlQT09

Speaker: Dr. Jahnavi Punekar, Indian Institute of Technology Bombay 

Title: The end-Cretaceous mass extinction: crisis signals from planktic foraminifera

Zoom link: https://huji.zoom.us/j/83577863154?pwd=SUNQc2VKOHNkMmpWRzRxS0pXRTZlQT09

 

שלישי, נובמבר 24, 2020 - 14:00

https://huji.zoom.us/j/7249964973

Speaker: Dr. Rohit Naniwadekar, Nature Conservation Foundation 

Title: Gardeners of tropical forests: understanding the ecological role of large-bodied hornbills as seed dispersers in Asian tropics

Zoom link: https://huji.zoom.us/j/7249964973

 

שלישי, נובמבר 17, 2020 - 14:00

https://huji.zoom.us/j/82930592875?pwd=ZlhSZ0VuT2NNeTRpQ2xzUWpnWHlVZz09

Speaker: Dr. Asaf Gal, The Rockefeller University

Title: The collective behavior of clonal raider ants: from ecologically relevant behaviors to simple responses

 
Join Zoom Meeting
https://huji.zoom.us/j/82930592875?pwd=ZlhSZ0VuT2NNeTRpQ2xzUWpnWHlVZz09

Meeting ID: 829 3059 2875
Passcode: 118566
 

שלישי, נובמבר 3, 2020 - 14:00

https://huji.zoom.us/j/86403331083?pwd=aHpjTERubFI1K0k3YUVJME1LUlpOUT09

Speaker: ProfDorothee Huchon, TAU 

Title: Genomic insights into the evolution of Myxozoa (Cnidaria)

https://huji.zoom.us/j/86403331083?pwd=aHpjTERubFI1K0k3YUVJME1LUlpOUT09

שלישי, אוקטובר 20, 2020 - 14:00

https://huji.zoom.us/j/87636094839?pwd=Y0luZzM1bjh2ZU4wL2J6bTVmZDlIUT09

Speaker: Prof. Amatzia Genin, EEB Department, Hebrew University in Jerusalem

Title: An overlooked aspect of warming events: extreme rates of onset trigger mass mortality in coral reef fish

Join Zoom Meeting
https://huji.zoom.us/j/87636094839?pwd=Y0luZzM1bjh2ZU4wL2J6bTVmZDlIUT09

Meeting ID: 876 3609 4839
Passcode: 581890
 

שלישי, יוני 30, 2020 - 14:00

https://huji.zoom.us/j/92982576060?pwd=a1plZUtNWitCYlFoTXh5cWZiMXdZUT09

Speaker: Arie Fridrich, EEB, HUJI

Title: Evolution of the microRNA pathway in Metazoa: Novel insights revealed by functional studies in a sea anemone

 

Join Zoom Meeting
https://huji.zoom.us/j/92982576060?pwd=a1plZUtNWitCYlFoTXh5cWZiMXdZUT09

Meeting ID: 929 8257 6060
Password: 088865

 

שלישי, יוני 16, 2020 - 14:00

https://huji.zoom.us/j/7771956874?pwd=WEFjZGkxcGtqSEFiNHQ1OUJqci9iZz09

Speaker: Dr Arseniy Morov from Israel Oceanographic and Limnological Research Institute (IOLR)

Title: Formation of the dorsal structures in amphioxus embryos

 

Join Zoom Meeting
https://huji.zoom.us/j/7771956874?pwd=WEFjZGkxcGtqSEFiNHQ1OUJqci9iZz09

Meeting ID: 777 195 6874
Password: Berman

 

 

שלישי, יוני 9, 2020 - 14:00

https://huji.zoom.us/j/7771956874?pwd=WEFjZGkxcGtqSEFiNHQ1OUJqci9iZz09

Speaker: Dr Maria Sachkova, Sars International Centre for Marine Molecular Biology, University of Bergen, Norway

Title: Early evolution of nervous system: study of neuropeptides in ctenophores

 
Meeting ID: 777 195 6874
Password: Berman
 
 
שלישי, מאי 26, 2020 - 14:00

https://huji.zoom.us/j/7771956874?pwd=WEFjZGkxcGtqSEFiNHQ1OUJqci9iZz09

Speaker: Dr. Daniel Sher from Department of Marine Biology, Leong H. Charney School of Marine Sciences, University of Haifa

Title: The black hole of death – and how to escape from it (for a marine bacterium)

https://huji.zoom.us/j/7771956874?pwd=WEFjZGkxcGtqSEFiNHQ1OUJqci9iZz09
 

Meeting ID: 777 195 6874
Password: Berman
 
שלישי, מאי 5, 2020 - 14:00

https://huji.zoom.us/j/7771956874?pwd=WEFjZGkxcGtqSEFiNHQ1OUJqci9iZz09

Speaker: Associate Professor Ruth Hershberg from the Faculty of Medicine, Technion 

Title: The dynamics of adaptation to very prolonged resource exhaustion

https://huji.zoom.us/j/7771956874?pwd=WEFjZGkxcGtqSEFiNHQ1OUJqci9iZz09

Meeting ID: 777 195 6874
Password: Berman
 
שלישי, אפריל 21, 2020 - 14:00

https://huji.zoom.us/j/7771956874?pwd=WEFjZGkxcGtqSEFiNHQ1OUJqci9iZz09

Speaker:  Shay Stern, Technion

Title: Uncovering the basis of behavioral variation across developmental timescales

Join Zoom Meeting
https://huji.zoom.us/j/7771956874?pwd=WEFjZGkxcGtqSEFiNHQ1OUJqci9iZz09

Meeting ID: 777 195 6874

Password: Berman

שלישי, מרץ 17, 2020 - 14:00

חדר סמינרים, בנין ברמן

Speaker: Ms. Sondra Turjeman, HUJI

Title: From monogamy to migration in avian species: Genetic assessment of reproductive strategies and genomic study of microbiome dynamics

 
חמישי, מרץ 5, 2020 - 10:00

חדר סמינרים, בנין ברמן

Speaker: Dr. Ivan Magalhaes, The Bernardino Rivadavia Natural Sciences Argentine Museum, Buenos Aires, Argentina

Title: Systematics of Sicariidae spiders: evolutionary origin, biogeography, and taxonomy of Loxosceles violin spiders in Israel 

שלישי, פברואר 18, 2020 - 12:00

חדר סמינרים, בנין ברמן

Speaker: Prof. Rohini Balakrishnan, Centre for Ecological Sciences, Indian Institute of Science, Bangalore, India

Title: Communication in the cacophony

שלישי, פברואר 11, 2020 - 14:00

חדר סמינרים, בנין ברמן

Speaker: Prof. Barbara Helm, University of Groningen, The Netherlands

Title: The right timing? Clocks meet environment in wild birds

שלישי, ינואר 7, 2020 - 14:00

חדר סמינרים, בנין ברמן

Speaker: Prof. Uri Gophna, School of Molecular Cell Biology and Biotechnology, Tel Aviv University

Title: CRISPR-Cas, molecular parasites, and gene exchange barriers in archaea

 

2019

מועד ומיקום מידע
שלישי, דצמבר 31, 2019 - 14:00

חדר סמינרים, בנין ברמן

Speaker: Dr. Monica Mowery, University of Toronto and Ben-Gurion University of the Negev

Title: Invasion in the light of evolution: an integrative approach using two widespread widow spider species

 
שלישי, דצמבר 24, 2019 - 14:00

חדר סמינרים, בנין ברמן

Speaker: Prof. Gideon Wasserberg, University of North Carolina at Greensboro

Title: Ovipositon ecology of Phlebotomus papatasi sand flies, vectors of Old-World cutaneous Leishmaniasis: basic biology and implications for control

 
שלישי, דצמבר 17, 2019 - 14:00

חדר סמינרים, בנין ברמן

Speaker: Dr. Meital Oren-Suissa, Weizmann Institute, Department of Neurobiology

Title: Sex and the circuitry: the development of sexually-dimorphic neuronal circuits

 
שלישי, דצמבר 10, 2019 - 14:00

חדר סמינרים, בנין ברמן

Speaker: Prof. Erez Levanon ,Bar Ilan University

Title: Evolution of A-to-I RNA editing and dsRNA sensing by innate immunity

 
שלישי, דצמבר 3, 2019 - 14:00

חדר סמינרים, בנין ברמן

Speaker: Dr. Viraj Torsekar,Dror Hawlena's lab,HUJI

Title: Ecology of predator-prey interactions in the context of prey reproductive decisions

 
שלישי, נובמבר 26, 2019 - 14:00

חדר סמינרים, בנין ברמן

Speaker: Prof. Eran Tauber,Haifa University

Title: The circadian clock in Drosophila: Latitudinal clines and molecular evolution of clock genes

 
שלישי, נובמבר 19, 2019 - 14:00

חדר סמינרים, בנין ברמן

Speaker: Prof. Anat Ben-Zvi,Ben Gurion University of the Negev

Title: Trade-Off between somatic proteostasis and reproduction in C. elegans

 
שלישי, נובמבר 12, 2019 - 14:00

חדר סמינרים, בנין ברמן

Speaker: Dr. Tamar Guy-haim, Israel Oceanographic and Limnological Research (IOLR)

Title: Ocean-Hitchhikers: The biogeography and physiology of marine zoochorous dispersal and bioinvasions

שלישי, נובמבר 5, 2019 - 14:00

חדר סמינרים, בנין ברמן

Speaker: Dr. Oren Kolodny, EEB Department, HUJI

Title: Why did Moderns replace Neanderthals and not vice versa? And what took them so long?!?

שלישי, אוקטובר 29, 2019 - 14:00

חדר סמינרים, בנין ברמן

Speaker: Judith Wexler, Department of EEB, HUJI

Title: Hemimetabolous insects elucidate the origin of sexual development via alternative splicing

שלישי, יוני 25, 2019 - 12:00

חדר סמינרים, בנין ברמן

Speaker: Prof. Ally R. Harari, Department of Entomology, The Volcani Center

Title: Sex pheromone and information transfer

 
שלישי, יוני 11, 2019 - 12:00

חדר סמינרים, בנין ברמן

Speaker: Dr. Shawn Wilder, Oklahoma State University

Title: Trophic transfers of nutrients and their ecological consequences

 
שלישי, יוני 4, 2019 - 12:00

חדר סמינרים, בנין ברמן

Speaker: Dr. Einat Hazkani-Covo, Open University of Israel

Title: Abundance and significance of mitochondrial and plastid insertions into the nuclear genome

 
שלישי, מאי 21, 2019 - 12:00

חדר סמינרים, בנין ברמן

Speaker: Bina Perl, Ruppin Academic Centre

Title: Conservation and genetics of a living fossil frog

 
שלישי, מאי 14, 2019 - 12:00

חדר סמינרים, בנין ברמן

Speaker: Adi Livnat, Haifa University

Title: The role of sex in evolution and the nature of mutation

 
שלישי, מאי 7, 2019 - 12:00

חדר סמינרים, בנין ברמן

Speaker: Michael Kalyuzhny, EEB department of Hebrew University

Title: Bridging the gap between statics and dynamics in community ecology

 
שלישי, אפריל 30, 2019 - 12:00

חדר סמינרים, בנין ברמן

Speaker: Dr. Jonathan Bohbot, Entomology department of Hebrew University

Title: Evolution and Ecological Implications of Mosquito Indolergic Receptors

 
שלישי, אפריל 2, 2019 - 12:00

חדר סמינרים, בנין ברמן

Speaker: Noga Kronfeld –Schor,Zoolgy Department, Tel-Aviv University

Title: 3D: diurnality, diabetes and depression

 
שלישי, מרץ 26, 2019 - 12:00 עד 13:00

חדר סמינרים, בנין ברמן

Speaker: Dr. Shir Atzil, Department of Psychology, The Hebrew University of Jerusalem

Title: Growing a social brain

 
שלישי, מרץ 19, 2019 - 12:00

חדר סמינרים, בנין ברמן

Speaker: Dr. Takuya Iwamura, Department of Zoology, Tel Aviv University

Title:  Why do we want to incorporate human to biology?

 
שלישי, מרץ 12, 2019 - 12:00

חדר סמינרים, בנין ברמן

Speaker: Prof. Simcha Lev-Yadun, Department of Biology & Environment, Haifa University - Oranim

Title: Visual aposematism in spiny plants

 
שלישי, פברואר 5, 2019 - 12:00

חדר סמינרים, בנין ברמן

Speaker: Prof. Dr. Dries Bonte, Ghent University

Title: How dispersal connects ecology and evolution at multiple scales

שני, ינואר 28, 2019 - 12:00

חדר סמינרים, בנין ברמן

Speaker: Dr. Gili Greenbaum, Department of Biology, Stanford University

Title: Understanding population structure and modeling gene flow

שלישי, ינואר 15, 2019 - 12:00

חדר סמינרים, בנין ברמן

Speaker: Dr. Adi Stern, Tel Aviv University

Title: The hidden genetic reservoir of HIV during acute infection exposed using accurate next generation sequencing

 
שלישי, ינואר 8, 2019 - 12:00

חדר סמינרים, בנין ברמן

Speaker: Dr Sarit Avrani, University of Haifa

Title: Sleeping with the Enemy: What enables the coexistence of phage and their photosynthetic bacteria hosts?

2018

מועד ומיקום מידע
שלישי, דצמבר 11, 2018 - 12:00

חדר סמינרים, בנין ברמן

Speaker: Dr. Lior David, Department of Animal Sciences, Faculty of Agriculture, Food & Environment, The Hebrew University

Title: Historical and recent reductions in genetic variation of the Sarotherodon galilaeus population in the Sea of Galilee

שלישי, נובמבר 20, 2018 - 12:00

חדר סמינרים, בנין ברמן

Speaker: Mr. David Shohami Supervised by Prof. Ran Nathan

Title: MOVEMENT ECOLOGY OF THE EGYPTIAN FRUIT BAT (ROUSETTUS AEGYPTIACUS) Navigation, optimal foraging and sociality

שלישי, נובמבר 13, 2018 - 12:00

חדר סמינרים, בנין ברמן

Speaker: Dr. Jonathan Friedman, Dept. of Plant Pathology and Microbiology, The Smith Faculty of Agriculture, Food and Environment, The Hebrew University of Jerusalem 

Title: Using pairwise competitions to predict the structure of microbial communities 

שלישי, נובמבר 6, 2018 - 12:00

חדר סמינרים, בנין ברמן

Speaker: Prof. Ariel Chipman, Dept. of Ecology, Evolution and Behavior, The Silberman Institute of Life Sciences, The Hebrew University of Jerusalem 

Title: The genomic basis of arthropod diversity 

שלישי, אוקטובר 16, 2018 - 12:00

חדר סמינרים, בנין ברמן

Speaker: Prof. Jason Chapman

Title: Chasing the High Fliers: Radar Studies of Insect Migration

רביעי, פברואר 7, 2018 - 09:00 עד 14:00

חדר סמינרים, בניין ברמן

יום העיון השנתי של אוספי הטבע הינו מפגש באווירה בלתי פורמלית, בו יעדכנו אותנו אנשי האוספים אודות פעילותם בשנה האחרונה ויציגו את תוכניותיהם לעתיד.

יום העיון יתקיים בעברית.

פרופ' גיא בלוך פרופ' גיא בלוך מתאר מנגנוני סנכרון חברתי של השעון הביולוגי בדבורי דבש
ד"ר פראדה מיגל ד"ר מיגל פראדה מסביר כיצד משפיעה ההתחממות הגלובלית על מינים שונים החיים במפרץ אילת
פרופ' רן נתן אקולוגיה של תנועה: שיחה עם פרופ' רן נתן
ד"ר גיל גרינבאום כיצד ניתן לשלוט בטכנולוגית Gene drive מבלי שתצא משליטה?
פרופ' רן נתן פרופ' רן נתן הוכיח לראשונה כי עטלפי פירות מנווטים בסביבתם הטבעית באמצעות זיכרון מרחבי
פרופ' רן נתן פרופ' רן נתן - כיצד משפיע דפוס התנועה של בעלי חיים על הרכב אוכלוסיית המיקרואורגניזמים בגופם?
ד"ר דרור הבלנה פרופ' דרור הבלנה ומר משה זגורי - אולי אפשר להריח סכנה, אבל האם אפשר להריח ביטחון?
פרופ' אריאל צ'יפמן פרופ' אריאל צ'יפמן שותף לאנאליזה גנטית של פרוקי רגלים, המקיפה 500 מיליון שנות אבולוציה
ד"ר דרור הבלנה פרופ' הבלנה ומר נבו שגיא מציגים את טחבן המדבר - נאמן הניקיון של הנגב
ד"ר אורן קולודני ד"ר אורן קולודני מסביר מדוע שרד האדם המודרני, ואילו האדם הניאנדרטלי נכחד
פרופ' גיא בלוך פרופ' גיא בלוך מגלה: דבורים מוותרות על שינה כדי לטפל בזחלים
פרופ' גיא בלוך כיצד ליצור דבורים שונות מגנים דומים - פרופ' גיא בלוך מסביר
פרופ' מורן יהוא תאי צריבה, ארס וחשיבותם למחקר אבולוציוני
פרופ' מורן יהוא הפתעה: לשושנת ים צעירה ארס שונה מזה של שושנת ים בוגרת - תגלית חדשה של ד"ר יהוא מורן
פרופ' אבינעם דנין פרופ' אבינעם דנין פיתח את מאגר "צמחיית ישראל ברשת"

 

פרופ' אמריטוס דן כהן
אמציה גנין
פרופ' רן נתן
מר דוד שהמי
ד"ר אייל בן-חור
מר נבו שגיא
פרופ' מורן יהוא
פרופ' רן נתן
פרופ' אמריטוס אוריאל ספריאל
אמציה גנין
גברת יערה קולומבוס שנקר
פרופ' אריאל צ'יפמן
אמציה גנין
פרופ' אריאל צ'יפמן
פרופ' אבי שמידע
פרופ' אבינעם דנין
ד"ר דרור הבלנה
פרופ' רן נתן
אמציה גנין
פרופ' דב פור
פרופ' אמריטוס עוזי מוטרו
דוא"ל טלפון נייד פקס משרד
ד"ר ראובן אהרוני

02-65-84258 ברמן -2XX
פרופ' גיא בלוך פרופ' גיא בלוך

אתר החוקר
02-65-84320 02-6584741 ברמן -114
ד"ר אייל בן-חור ד"ר אייל בן-חור

אתר החוקר
02-65-84659 ברמן -X
מר ניר בנד

02-65-84659 ברמן -204
מר יואב ברטן מר יואב ברטן

02-65-86093 02-6586080
אמציה גנין פרופ' (אמריטוס) אמציה גנין

02-65- ברמן -306
ד"ר גיל גרינבאום ד"ר גיל גרינבאום

אתר החוקר
02-65- סילברמן 3-608
ד"ר דרור הבלנה פרופ' דרור הבלנה

אתר החוקר
02-65-85878 02-6584741 ברמן -210
פרופ' אמריטוס יוסף הלר פרופ' (אמריטוס) יוסף הלר

02-65-
פרופ' אמריטוס יהודה ורנר פרופ' (אמריטוס) יהודה ליאופולד ורנר

02-65-
מר אוליבר זיהלר

אתר החוקר
02-65-84270 ברמן -
פרופ' אמריטוס דן כהן פרופ' (אמריטוס) דן כהן

02-65-
גב' מירה כהן

02-65-85809
גב' מירה כהן

02-65-84270 ברמן -116
גברת שרית לוי גב' שרית לוי

02-65-85390 02-6584741
פרופ' אמריטוס עוזי מוטרו פרופ' (אמריטוס) עוזי מוטרו

02-65-85165 02-6525626 ברמן -202
פרופ' מורן יהוא פרופ' יהוא מורן

אתר החוקר
02-65-85714 סילברמן 3-344
ד"ר משה (מוקי) נגרי

אתר החוקר
02-65-84270 ברמן -116
גב' אסיה נוביקוב

02-65-85809 ברמן -225
פרופ' רן נתן פרופ' רן נתן

אתר החוקר
02-65-84314 02-6584741 ברמן -102
פרופ' אמריטוס אוריאל ספריאל פרופ' (אמריטוס) אוריאל ספריאל

02-65-
פרופ' מעוז פיין פרופ' מעוז פיין

אתר החוקר
08-6360123 ברמן -304
ד"ר אטול קומר פנדי

אתר החוקר
02-65-84270 ברמן -112
ד"ר פראדה מיגל ד"ר מיגל פראדה

אתר החוקר
02-65-84306 ברמן -107
גב' מעין פרנקו

אתר החוקרת
02-65-84270 ברמן -116
פרופ' אריאל צ'יפמן פרופ' אריאל צ'יפמן

02-65-85816 02-6585809 ברמן -206
פרופ' רונן קדמון פרופ' רונן קדמון

BioGIS
02-65-84305 02-6584741 ברמן -212
ד"ר אורן קולודני ד"ר אורן קולודני

אתר החוקר
02-65-85165 ברמן -201
גב' אוזלם גונולקירמז קנקלר

אתר החוקר
02-65-84270 ברמן -112
מר נבו שגיא מר נבו שגיא

02-65-
מר דוד שהמי מר דוד שהמי

02-65-86110
ד"ר חנה שולה

אתר החוקר
02-65-84270 ברמן -113
פרופ' אבי שמידע פרופ' (אמריטוס) אבי שמידע

אתר החוקר
02-65-84136
גב' סנדרה תורג'מן

אתר החוקרת
02-65-86110 02-6586080 ברמן -303