נוירוביולוגיה

במחלקתנו נעשה שימוש במגוון רחב של טכניקות פיזיולוגיות, אנאטומיות, מולקולאריות וחישוביות לצורך חקירת פעילות מערכת העצבים.
הגישות הניסוייות נעות בין שיטות קלאסיות של רישום פעילות תא בודד באמצעות מיקרואלקטרודות ועד לשיטות מודרניות, כגון מיקרוסקופית פוטונים (two-photon microscopy), אופטוגנטיקה והדמיה פונקציונאלית functional neuroimaging)).
גישות אלה מאפשרות לאפיין את תפקודי מערכת העצבים מרמת התא הבודד ועד לרמה המערכתית של המוח השלם, ואף לבחון את פעילות המוח במהלך מצבים שונים, כדוגמת חישה, פעילות מנטלית או תנועה.    
פלסטיות עצבית, המעורבת בתהליכי התפתחות וזיכרון, נחקרת הן ברשתות עצבים קטנות בתרבית והן במוח השלם, ע"י שימוש בשיטות חדשניות, המבוססות על הנדסה גנטית לביטוי חלבונים פלורסנטיים מדווחי-פעילות וחלבוני הפעלה רגישי-אור.
מחקרים תיאורטיים וחישוביים מאחדים את המידע הרב המצטבר מהגישות הניסוייות, ומסייעים בגיבוש היפותזות הניתנות לחקירה. המחקרים החישוביים כוללים פיתוח מודלים של תאי עצב בודדים, מעגלים מקומיים ואף של עמודות בקורטקס של יונקים. מטרת מחקרים אלה הינה להבהיר כיצד תכונותיהם של תאי עצב וסינפסות, וכן מבנה התאים והקשרים בניהם (ה-“connectome”) תורמים לתפקודים מוחיים.
מיזמי מחקר נוספים מתמקדים בקידום טכנולוגיות עתידיות, כגון בניית שבבים אלקטרוניים להשגת "ממשק מוח-מכונה" יעיל, ולימוד כיצד פותרת הביולוגיה משימות בקרת תנועה מורכבות - מחקר התורם לפיתוח דור חדש של רובוטים.
חברי מחלקה רבים משוייכים לגופים הבאים:
  • המרכז הבין-תחומי לחישוביות עצבית (Interdisciplinary Center for Neural Computation (ICNC
  • המרכז ע"ש אדמונד ולילי ספרא למדעי המוח (Edmond and Lily Safra Center for Brain Sciences (ELSC .
מיקום דוא"ל טלפון פקס משרד
/he/node/7192 פרופ' עידן שגב פרופ' (אמריטוס) עידן שגב
ראש מחלקה
02-65-85984 גודמן -1201
/he/content/%D7%9C%D7%95%D7%A0%D7%93%D7%95%D7%9F-%D7%9E%D7%99%D7%9B%D7%90%D7%9C-%D7%9E%D7%99%D7%A7%D7%99 דר' מיקי לונדון פרופ' מיכאל (מיקי) לונדון
ראש חוג
02-65-86337 גודמן -2103
/he/content/%D7%A8%D7%91%D7%99%D7%91%D7%95-%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%9D גב' מרים רביבו
ראש מזכירות
02-65-85100 02-6586296
/he/content/%D7%9C%D7%A1%D7%99-%D7%9E%D7%99%D7%9B%D7%9C גב' מיכל לסי
צוות מזכירות
02-65-86989
מיקרו תעופה
הבנת המגנונים של בקרת תעופה בחרקים, פיתוח רובוטים בהשראת מערכות ביולוגיות
פרופ' בני הוכנר ותמנון באקווריום
בקרה מוטורית של זרועות התמנון - השראה לרובוטיקה
שליטה מוטורית בזרועות הגמישות של התמנון - השראה לרובוטיקה. נוירוביולוגיה של למידה וזיכרון בחסדי חוליות מתקדמים - התמנון.
חקר הראיה
תכונות תאי קליפת המוח הראייתית: עיבוד מידע ראייתי באזורים שונים של קליפת המוח. רשתות עצבים המשרתות זיכרון ולמידה של דמויות וסדר הופעתם; עבוד מידע מקבילי וטורי של ממדים שונים בתהליך הראייה וסיכום תוצאות עיבודים אלו; למידה במערכות סנסוריות; סיווגים ומושגים (categories and concepts) בתפיסה ראייתית; ראייה ותפישה מודעת ובלתי מודעת; הקשר בין התפיסה והמודעות;סיכום, דומיננטיות ועימות בין-עינית (ocular domonance, binocular rivalry and integration) תפיסה בחטף ותפיסה בהתבוננות; אסטראטגיות במשחקי תפיסה, זכרון וחשיבה; אשליות הראייה.
פרופ' אהוד זוהרי
הקשר בין קליטה חושית, למידה ופעולה
מנגנונים עצביים של זכרון לטווח קצר, דימות באמצעות fMRI של אזורים ראייתיים במוח האדם, השפעות קשב (Attention) על ביצוע משימות ראייתיות וביטויים ברמה העצבית.
נוירוביולוגיה של המח הקטן (סרבלום)
מנגנונים יוצרי תנודות בתאי עצב בודדים וברשתות עצבים; המבנה הפונקציונלי, המנגנונים התאיים והתפקיד העצבי של המוח הקטן; הפיסיולוגיה של השעון הצירקדיאני.
פרופ' לוינשטיין יונתן עם כדורסל
חקר קבלת החלטות
קבלת החלטות ולמידה מחוזקת, למידה מחוזקת ופלסטיות תאית, המבנה הפונקציונלי של קליפת המוח
ניורונים
קידוד עצבי
חישוביות עצבית, קידוד עצבי וחישוב על ידי דנדריטים, רעש עצבי, הבסיס העצבי של תקשורת קולית, ניתוח מידע עצבי בשיטות של תורת האנפורמציה.
פרופ' עדי מזרחי
פלסטיות של נוירונים ורשתות עצביות
מהם מנגנוני הלמידה במח? פלסטיות מבנית ותפקודית בזמן למידה תפישתית, למידה של התנהגות חברתית ולמידה של התנהגות אמהית. חוש השמיעה – התפתחות, למידה ותפקוד. 
שרטוט של מוח ותוים
נוירופיזיולוגיה של מערכת השמיעה
תגובות של תאים במערכת השמיעה לצלילים מורכבים
פרופ' מיכה ספירא נואם
רשתות עצביות
המנגנונים התאיים והמולקולריים המעוררים יצירת חרוטי צמיחה ועיצוב מחדש של הציטוארכיטקטורה של נוירונים, שינויים לטווח זמן ארוך, למידה הוזיכרון ברמת הנוירון הבודד; ניתוח המנגנונים המאפשרים לנוירון להתארך, לסגת לנווט, ולשנות צורתו כחלק מתהליכי למידה וזיכרון; הדיפרציאציה של חרוט צמיחה לטרמינאל פרה-סינפטי בעקבות הכרת תא מטרה; סינפטוגנזה ושינויים לטווח זמן ארוך; בניה ולימוד התכונות של היברידים נוירו-אלקטרוניים; בניה ולימוד התכונות של סינפסות מלאכותיות בין נוירונים וטרנזיסטורים.
רשתות עצביות
מנגנון שחרור נוירוטרנסמיטור: תיאוריה ונסיונות; מנגנונים לשימור אינפורמציה ברשתות עצבים קטנות; מודלים מתמטיים לשחרור מבוקר של תרופות.
פרופ' עידן שגב
הולכה עצבית
מקורות רעש בתאי עצב והשפעתם על קיבולת האינפורמציה העצבית ; הולכת סיגנלים חשמליים בעצים דנדריטיים המכילים תעלות אקסיטביליות "Hot Spots": התנאים להגברה סינפטית, פעולות לוגיות וחישובים אלמנטריים על פני העץ הדנדריטי; ניתוח, באמצעות סימולצית מחשב, של השפעת קלט מאסיבי על התנהגותו החשמלית של תא העצב; תהליכי עיבוד מידע במעגלים קורטיקלים ריאליסטיים. שילוב של עבודה ניסויית על חתכים מקליפת המוח ועבודה תאורטית לסימולציה של עיבוד מידע ברשת קורטיקלית; מנגנונים תאיים ליצירת אוסצילציות חשמליות בתאי עצב וברשתות עצביות (בשיתוף עם פרופ' י. ירום); שיטות אנליטיות לתיאור פשוט מבחינה מתמטית של יחסי הפלט-קלט בתא עצב מורכב.

2022

מועד ומיקום מידע
חמישי, מאי 19, 2022 - 14:00

חדר 2004, בניין גודמן למדעי המח

Speaker: Prof. Galit Ophir, Bar-Ilan University

Title: Studying mechanisms that shape the interplay between social interaction and motivation

 
חמישי, מאי 12, 2022 - 14:00

חדר 2004, בניין גודמן למדעי המח

Speaker: Prof. Nir Gov, Weizmann Institute of Science

Title: TBA

חמישי, אפריל 28, 2022 - 14:00

חדר 2004, בניין גודמן למדעי המח

Speaker: Dr. Ivo Spiegel, Weizmann Institute of Science

Title: How the genome regulates information processing and plasticity in neural circuits

 
חמישי, אפריל 7, 2022 - 14:00

חדר 2004, בניין גודמן למדעי המח

Speaker: Prof. Oliver Hobert, Columbia University, Department of Biological Sciences

Title: Homeobox genes encode neuronal diversity

 

 
חמישי, מרץ 31, 2022 - 14:00

חדר 2004, בניין גודמן למדעי המח

Speaker: Prof. Oded Rechavi,Tel Aviv University

Title: TBA

חמישי, מרץ 24, 2022 - 14:00

חדר 2004, בניין גודמן למדעי המח

Speaker: Prof. Ayelet Landau, The Hebrew University of Jerusalem

Title: TBA

חמישי, מרץ 10, 2022 - 14:00

חדר 2004, בניין גודמן למדעי המח

Speaker: Prof. Arnon Levy, The Hebrew University of Jerusalem

Title: What, and how, does optimality explain?

 
חמישי, ינואר 13, 2022 - 14:30

Zoom

Speaker: Prof. Nachum Ulanovsky, Weizmann Institute of Science

Title: Neural Codes for Natural Behaviors in Flying Bats

 
חמישי, ינואר 6, 2022 - 14:30

בזום - לינק יישלח בהמשך

Speaker: Dr. Ahmed El-Hady, Princeton University

Title:  Functional ultrasound imaging during behavior

 

2021

מועד ומיקום מידע
חמישי, דצמבר 30, 2021 - 14:30

חדר 2004, בניין גודמן למדעי המח

Speaker: Dr. Yaniv Ziv, Weizmann Institute of Science

Title: TBA

חמישי, דצמבר 23, 2021 - 14:30

חדר 2004, בניין גודמן למדעי המח

Speaker: Dr.Shira Knafo, Ben-Gurion University

Title: AMPA receptors: from fundamental insights to cognitive enhancement

 
חמישי, דצמבר 9, 2021 - 14:30

חדר 2004, בניין גודמן למדעי המח

Speaker: Dr. Michal Rivlin,Weizmann Institute of Science

Title: Top-down modulation of the retinal code via histaminergic neurons in the hypothalamus

 
חמישי, נובמבר 18, 2021 - 14:30

Zoom

Speaker: Prof. Jaan Aru, University of Tartu

Title: Cellular mechanisms of conscious processing

 
חמישי, נובמבר 11, 2021 - 14:30

חדר 2004, בניין גודמן למדעי המח

Speaker: Prof. Tamar Makin,University College London (UCL)

Title: Neurocognitive considerations for the future body

 
חמישי, נובמבר 4, 2021 - 14:30

חדר 2004, בניין גודמן למדעי המח

Speaker: Prof. Avihu Klar,The Hebrew University of Jerusalem

Title: Wiring the spinal cord - Evolution and function of spinal neuronal circuit

חמישי, אוקטובר 28, 2021 - 14:30

חדר 2004, בניין גודמן למדעי המח

Speaker: Prof. Omri Barak,The Technion Rappaport Faculty of Medicine

Title: TBA

חמישי, אוקטובר 21, 2021 - 14:30

Zoom

Speaker: Dr. Mark J Wagner,National Institutes of Health

Title: Learning in neocortex-cerebellum circuits

 
חמישי, אוקטובר 14, 2021 - 14:00

חדר 2004, בניין גודמן למדעי המח +זום

Speaker: Dr. Viola Priesemann,Max Planck Institute for Dynamics and Self-Organization

Title: Spreading dynamics: from neural networks to COVID-19

חמישי, יוני 17, 2021 - 14:00

Notifications and Zoom links are sent to ELSC seminar mailing list, subscribe here. Providing full name is mandatory for joining Zoom.

Speaker: Prof. Hamutal Slovin, Bar Ilan University Gonda Multidisciplinary Brain Research Center

Title:  TBA

Notifications and Zoom links are sent to ELSC seminar mailing list, subscribe here.
Providing full name is mandatory for joining Zoom.
 
 
חמישי, יוני 10, 2021 - 14:00

Notifications and Zoom links are sent to ELSC seminar mailing list, subscribe here. Providing full name is mandatory for joining Zoom.

Speaker: Prof. Josh Goldberg, Hebrew University of Jerusalem

Title: The pathophysiology of prodromal Parkinson’s disease

Notifications and Zoom links are sent to ELSC seminar mailing list, subscribe here.
Providing full name is mandatory for joining Zoom.
 
 
חמישי, יוני 3, 2021 - 12:00

Notifications and Zoom links are sent to ELSC seminar mailing list, subscribe here. Providing full name is mandatory for joining Zoom.

Speaker: Prof. Inna Slutsky,Tel Aviv University

Title: Firing Rate Homeostasis in Neural Circuits: From basic principles to malfunctions

Notifications and Zoom links are sent to ELSC seminar mailing list, subscribe here.
Providing full name is mandatory for joining Zoom.
 
 
חמישי, מאי 27, 2021 - 14:00

Notifications and Zoom links are sent to ELSC seminar mailing list, subscribe here. Providing full name is mandatory for joining Zoom.

Speaker:  Prof. Ofer Yizhar, Weizmann Institute

Title: Optogenetic silencing of synaptic transmission with a mosquito rhodopsin

 

Notifications and Zoom links are sent to ELSC seminar mailing list, subscribe here.
Providing full name is mandatory for joining Zoom.
 
חמישי, מאי 20, 2021 - 14:00

Notifications and Zoom links are sent to ELSC seminar mailing list, subscribe here. Providing full name is mandatory for joining Zoom.

Speaker: Prof. Dori Derdikman,Technion Rappaport Faculty of Medicine and Research Institute

Title: On places and borders in the brain

 

 

 
Notifications and Zoom links are sent to ELSC seminar mailing list, subscribe here.
Providing full name is mandatory for joining Zoom.
 
חמישי, מאי 13, 2021 - 14:00

Notifications and Zoom links are sent to ELSC seminar mailing list, subscribe here Providing full name is mandatory for joining Zoom.

Speaker: Prof.Yossi Yovel,Department of Zoology, Tel Aviv University

Title: On cognitive maps and reinforcement learning in large-scale animal behaviour

Notifications and Zoom links are sent to ELSC seminar mailing list, subscribe here Providing full name is mandatory for joining Zoom.
חמישי, מאי 6, 2021 - 15:00

Notifications and Zoom links are sent to ELSC seminar mailing list, subscribe here. Providing full name is mandatory for joining Zoom.

Speaker: Prof.Sabine Kastner, Princeton University,Princeton Neuroscience Institute

Title: Neural dynamics of the primate attention network

Notifications and Zoom links are sent to ELSC seminar mailing list, subscribe here.
Providing full name is mandatory for joining Zoom.
שלישי, אפריל 27, 2021 - 12:30

אודיטוריום בקר, בניין גודמן למדעי המח

Speaker: Dr. Michael Okun, The Centre for Systems Neuroscience University of Leicester

Title: Neuropixels probes - two stories about development and use

 

 
חמישי, אפריל 22, 2021 - 14:00

לינק לזום יישלח ביום הסמינר

Speaker: Dr. Assaf Tal,Weizmann Institute Department of Chemical Physics

Title: From function to cognition: New spectroscopic tools for studying brain neurochemistry in-vivo

** A link to Zoom will be sent on the day of the seminar

 
 

 

חמישי, מרץ 18, 2021 - 14:00

https://huji.zoom.us/j/84191732957?pwd=SmoxM2hFTE9kM2N1aUY3V2w1NnlLZz09

Speaker: Prof. Galit Yovel, Tel Aviv University

Title: How do humans recognize faces? Insights from biological and artificial face recognition systems

https://huji.zoom.us/j/84191732957?pwd=SmoxM2hFTE9kM2N1aUY3V2w1NnlLZz09

 

שלישי, מרץ 9, 2021 - 12:30

https://huji.zoom.us/j/4247715554

Speaker: Gal Atlan, ELSC

Title: The Claustrum and its role in Attention and Vigilance

https://huji.zoom.us/j/4247715554

חמישי, ינואר 21, 2021 - 14:00

https://huji.zoom.us/j/84191732957?pwd=SmoxM2hFTE9kM2N1aUY3V2w1NnlLZz09

Speaker: Prof. John Krakauer, Johns Hopkins University

Title: Two views of the Cognitive Brain

https://huji.zoom.us/j/84191732957?pwd=SmoxM2hFTE9kM2N1aUY3V2w1NnlLZz09

 

 
חמישי, ינואר 14, 2021 - 14:00

https://huji.zoom.us/j/85371902138?pwd=WGhZSnZCWUx4OVRNVW1Vemw5TWNUQT09

Speaker: Prof. Jeffrey Magee,Baylor College of Medicine

Title: A directed form of plasticity shapes hippocampal representations

https://huji.zoom.us/j/85371902138?pwd=WGhZSnZCWUx4OVRNVW1Vemw5TWNUQT09

 
חמישי, ינואר 7, 2021 - 14:00

https://huji.zoom.us/j/84191732957?pwd=SmoxM2hFTE9kM2N1aUY3V2w1NnlLZz09

Speaker: Prof.Yang Dan, University of California, Berkeley

Title: A motor theory of sleep control

https://huji.zoom.us/j/84191732957?pwd=SmoxM2hFTE9kM2N1aUY3V2w1NnlLZz09

 

2020

מועד ומיקום מידע
חמישי, דצמבר 31, 2020 - 14:00

https://huji.zoom.us/j/84191732957?pwd=SmoxM2hFTE9kM2N1aUY3V2w1NnlLZz09

Speaker: Prof.David Hansel, National Scientific Research Centre (CNRS)

Title: Theory of feature selectivity in rodent primary visual cortex

https://huji.zoom.us/j/84191732957?pwd=SmoxM2hFTE9kM2N1aUY3V2w1NnlLZz09

 

חמישי, דצמבר 17, 2020 - 14:00

https://huji.zoom.us/j/84191732957?pwd=SmoxM2hFTE9kM2N1aUY3V2w1NnlLZz09

Speaker: Prof.Rafael Yuste, Columbia University

Title: Can you see a thought? Neuronal ensembles as emergent units of cortical function 

https://huji.zoom.us/j/84191732957?pwd=SmoxM2hFTE9kM2N1aUY3V2w1NnlLZz09

 

 

חמישי, דצמבר 3, 2020 - 14:00

https://huji.zoom.us/j/87229328897?pwd=OHI3WVlxcnFldjIyRWdDelNGUVZiQT09

Speaker: Prof. Thomas Mrsic-Flogel, Sainsbury Wellcome Centre for Neural Circuits and Behaviour, University College London (UCL)

Title: Neural correlates of belief updates in the mouse secondary motor cortex

https://huji.zoom.us/j/87229328897?pwd=OHI3WVlxcnFldjIyRWdDelNGUVZiQT09

 

 

חמישי, נובמבר 26, 2020 - 14:00

https://huji.zoom.us/j/84333915929?pwd=aDg5YU9ldDBWbHE3YnZHbFllWDRpdz09

Speaker: Dr. Ziv Williams, Department of Neurosurgery, Massachusetts General Hospital Harvard Medical School

Title: Studying social cognition in mice, primates and humans

https://huji.zoom.us/j/84333915929?pwd=aDg5YU9ldDBWbHE3YnZHbFllWDRpdz09

חמישי, נובמבר 19, 2020 - 14:00

https://huji.zoom.us/j/84333915929?pwd=aDg5YU9ldDBWbHE3YnZHbFllWDRpdz09

Speaker: Prof. Timothy Behrens, Nuffield Department of Clinical Neurosciences, University of Oxford

Title: Abstraction and inference in the prefrontal hippocampal circuitry

https://huji.zoom.us/j/84333915929?pwd=aDg5YU9ldDBWbHE3YnZHbFllWDRpdz09

 

Meeting ID: 843 3391 5929

Passcode: 749280

 

חמישי, נובמבר 12, 2020 - 14:00

https://huji.zoom.us/j/84333915929?pwd=aDg5YU9ldDBWbHE3YnZHbFllWDRpdz09

Speaker: Prof. Ilana Witten, Princeton Neuroscience Institute, Princeton University

Title: Specialized and spatially organized dopamine signals

https://huji.zoom.us/j/84333915929?pwd=aDg5YU9ldDBWbHE3YnZHbFllWDRpdz09

 

Meeting ID: 843 3391 5929

Passcode: 749280

 

 

חמישי, נובמבר 5, 2020 - 14:00

https://huji.zoom.us/j/84333915929?pwd=aDg5YU9ldDBWbHE3YnZHbFllWDRpdz09

Speaker: Prof. Christian Doeller, Department of Psychology, Max Planck Institute for Human Cognitive and Brain Sciences

Title: Structuring experience in cognitive spaces

https://huji.zoom.us/j/84333915929?pwd=aDg5YU9ldDBWbHE3YnZHbFllWDRpdz09

 

חמישי, אוקטובר 22, 2020 - 14:00

https://huji.zoom.us/j/84333915929?pwd=aDg5YU9ldDBWbHE3YnZHbFllWDRpdz09

Speaker: Prof. Jennifer Groh, Department of Psychology and Neuroscience, Department of Neurobiology, Duke University

Title: Follow the model: computations for representing space within and across the senses

https://huji.zoom.us/j/84333915929?pwd=aDg5YU9ldDBWbHE3YnZHbFllWDRpdz09

 
חמישי, פברואר 20, 2020 - 13:30

חדר 2004, בניין גודמן למדעי המח

Speaker:Prof. Maria Chait, Ear Institute, University College London

Title: How listeners track the changing statistics of rapidly unfolding auditory scenes – evidence from brain imaging and pupillometry

חמישי, ינואר 23, 2020 - 14:00

חדר 2004, בניין גודמן למדעי המח

Speaker: Prof. György Buzsáki ‏, New York University

Title:  Hippocampal Theta Oscillation: Mechanisms and Functions

 
שלישי, ינואר 21, 2020 - 13:00

חדר 2004, בניין גודמן למדעי המח

Speaker: Prof. György Buzsáki, New York University

Title: Ways to Think About the Brain

 
חמישי, ינואר 16, 2020 - 14:00

חדר 2004, בניין גודמן למדעי המח

Speaker: Prof. Ifat Levy‏, Yale University

Title: Behavior and brain under uncertainty in health and disease

 
חמישי, ינואר 16, 2020 - 09:30 עד 13:30

אודיטוריום בקר, בניין גודמן למדעי המח

New insights in biology and disease: the condensate perspective

חמישי, ינואר 9, 2020 - 14:00

חדר 2004, בניין גודמן למדעי המח

Speaker: Prof. Bruce Hope‏, The National Institute on Drug Abuse (NIDA), NIH

Title: Molecular and cellular engrams in operant reward learning

 
 
 
חמישי, ינואר 2, 2020 - 09:30 עד 16:30

Goodman Brain Sciences Building

2019

מועד ומיקום מידע
חמישי, דצמבר 19, 2019 - 14:00

חדר 2004, בניין גודמן למדעי המח

Speaker: Dr. Meital Oren-Suissa, Department of Neurobiology, Weizmann Institute of Science

Title: Sexually dimorphic neuronal circuits- from genes to synapses and behavior

 
חמישי, דצמבר 12, 2019 - 14:00

חדר 2004, בניין גודמן למדעי המח

Speaker: Prof. Ari Rappoport, HUJI

Title: A Comprehensive Mechanistic Biological Theory of Brain Function 

 
חמישי, דצמבר 5, 2019 - 12:00

חדר סמינרים, קומה 6, בניין סילברמן

Speaker: Dr. Rita Schmidt, Department of Neurobiology, WIS

Title: Towards high spatial and/or temporal resolution fMRI at ultra-high field 7T human MRI

 
חמישי, נובמבר 28, 2019 - 09:45 עד 18:30

חדר 2004, בניין גודמן למדעי המח
חמישי, נובמבר 21, 2019 - 14:00

חדר 2004, בניין גודמן למדעי המח

Speaker: Dr. Naotsugu Tsuchiya,School of Psychological Sciences, Monash University

Title: A search of an isomorphism between conscious experience and structure of information: an interdisciplinary program

 
חמישי, נובמבר 14, 2019 - 14:00

חדר 2004, בניין גודמן למדעי המח

Speaker: Dr. Oren Forkosh, Department of Animal Sciences, The Hebrew University of Jerusalem

Title: The Neurobiology of Personality: Computational Approach to Connect Genes, Behavior, and Individuality

 
חמישי, נובמבר 7, 2019 - 14:00

חדר 2004, בניין גודמן למדעי המח

Speaker: Prof. Opher Donchin,Department of Biomedical Engineering and Zlotowski Center for Neuroscience, Ben-Gurion

Title: Noise, learning, and knowing in the motor system

 
חמישי, אוקטובר 31, 2019 - 14:00

חדר 2004, בניין גודמן למדעי המח

Speaker: Prof. Michael Shadlen,Department of Neuroscience, Columbia University

Title: A premotor circuit responsible for flexible decision making

 
שלישי, יוני 25, 2019 - 13:00

אודיטוריום בקר, בניין גודמן למדעי המח

Speaker: Prof. Noa Ofen,Department of Psychology, Wayne State University

Title: Development of memory systems in the human brain

 
שלישי, יוני 11, 2019 - 13:00

חדר 2004, בניין גודמן למדעי המח

Speaker: Prof. Daniela Kaufer,Department of Integrative Biology and Helen Wills Neuroscience Institute, UC Berkeley

Title: Hippocampal plasticity shaping stress vulnerability

 
חמישי, יוני 6, 2019 - 13:00

אודיטוריום בקר, בניין גודמן למדעי המח

Speaker: Dr. Hiromasa Takemura,CiNet, National Institute of Information and Communications Technology Department of Physiology and Pharmacology

Title: Using diffusion-weighted MRI to measure white matter pathways in the visual system

 
שלישי, מאי 21, 2019 - 13:00

חדר 2004, בניין גודמן למדעי המח

Speaker: Prof. Jackie Schiller,Department of Physiology and Biophysics, Technion Medical School

Title: Cell type specific computation in primary motor cortex

 
שני, מאי 20, 2019 - 10:00

מועדון הסגל, בנין סילברמן

Speaker: Prof. Dima Rinberg, Department of Neuroscience and Physiology, NYU

Title: Olfactory code from the behavioral perspective  

 
חמישי, מאי 16, 2019 - 13:00

אודיטוריום בקר, בניין גודמן למדעי המח

Speaker: Prof. Suzana Herculano Houzel, Vanderbilt University 

Title: The costs and advantages of having a human brain - or, Why you really have to go to school

 
שלישי, מאי 14, 2019 - 13:00

אודיטוריום בקר, בניין גודמן למדעי המח

Speaker: Prof. Suzana Herculano Houzel, Vanderbilt University 

Title: Whatever works: the many ways to build a brain

 
שלישי, אפריל 30, 2019 - 13:00

אודיטוריום בקר, בניין גודמן למדעי המח

Speaker: Dr. Shir Atzil, Department of Psychology, HUJI

Title: Growing a social brain

 
שלישי, אפריל 2, 2019 - 13:00

אודיטוריום בקר, בניין גודמן למדעי המח

Speaker: Prof. Yael Hanein ,School of Electrical Engineering, Tel-Aviv University

Title: Wearable high resolution electrophysiology in freely behaving humans

 
שלישי, מרץ 26, 2019 - 13:00

אודיטוריום בקר, בניין גודמן למדעי המח

Speaker: Dr. Bruno Averbeck, NIMH/NIH 

Title: Neural systems underlying reinforcement learning

 

 

שלישי, מרץ 19, 2019 - 13:00

חדר 2004, בניין גודמן למדעי המח

Speaker: Dr. Ranit Aharonov & Dr. Noam Slonim, IBM 

Title: Project Debater - How Persuasive can a Computer Be?

 
חמישי, מרץ 14, 2019 - 13:00

אודיטוריום בקר, בניין גודמן למדעי המח

Speaker: Prof. Kia Nobre, Oxford University

Title: Remembering with the benefit of foresight

 
שלישי, ינואר 15, 2019 - 13:00

אודיטוריום בקר, בניין גודמן למדעי המח

Speaker: Prof. Nathaniel D. Daw, Princeton Neuroscience Institute and Department of Psychology, Princeton 

Title:  Approximate action evaluation: Habits and beyond 

 
חמישי, ינואר 10, 2019 - 10:30

אודיטוריום בקר, בניין גודמן למדעי המח

Speaker: Prof. Kalanit Grill-Spector, Department of Psychology and Stanford Neurosciences Institute, Stanford University

Title: Neural Mechanisms of the Development of High-level Visual Cortex

2018

מועד ומיקום מידע
חמישי, דצמבר 13, 2018 - 17:00

אודיטוריום בקר, בניין גודמן למדעי המח

Speaker: Prof. Michael Greenberg, Harvard University

Title: How nature and nurture conspire to control brain development and function

שלישי, דצמבר 11, 2018 - 13:00

אודיטוריום בקר, בניין גודמן למדעי המח

Speaker: Prof. Michael Greenberg, Harvard University

Title: How nature and nurture conspire to control brain development and function

שלישי, נובמבר 20, 2018 - 13:00

אודיטוריום בקר, בניין גודמן למדעי המח

Speaker: Dr. Rafi Hadad Gonda Brain Research Center, Bar-Ilan University

Title: A novel circuit that can solve the odor identity puzzle

שלישי, נובמבר 13, 2018 - 13:00

אודיטוריום בקר, בניין גודמן למדעי המח

Speaker: Prof. Marcela Pekna, University of Gothenburg, Sweden

Title: The complement system: a novel sculptor of the developing and injured brain 

שלישי, אוקטובר 16, 2018 - 13:00

אודיטוריום בקר, בניין גודמן למדעי המח

Speaker: Prof. Randy Blakely

Title: Presynaptic autoreceptor regulation of dopamine inactivation – Circuit dependence and disease relevance 

דוא"ל טלפון נייד פקס משרד
פרופ' צבי באטוס ד"ר צבי באטוס

אתר החוקר
02-54-94537 סילברמן 3-236
ד"ר מירב גבעון

02-65-85163 גודמן -1204
מר עומרי גילדי

02-65-85163 גודמן -1204
ד"ר אריאל גלעד

02-65-85163 גודמן -1204
פרופ' בני הוכנר פרופ' (אמריטוס) בנימין הוכנר

אתר החוקר
02-65-85080 סילברמן 3-348
פרופ' אמריטוס שאול הוכשטיין פרופ' (אמריטוס) שאול הוכשטיין

אתר החוקר
02-65-85193
מר עמית וינוגרד

02-65-85163 גודמן -1204
פרופ' אהוד זוהרי פרופ' אהוד זהרי

אתר החוקר
02-65-86737 סילברמן 3-323
מר ירדן טוהר

02-65-85163 גודמן -1204
ד"ר גן-איצ'י טסקה

02-65-85163 גודמן -1204
פרופ' אמריטוס יוסף ירום פרופ' (אמריטוס) יוסף ירום

02-65-85172 02-6586296 סילברמן 3-317
פרופ' יונתן לוינשטיין פרופ' יונתן לוינשטיין

אתר החוקר
02-65-85996 גודמן -2102
דר' מיקי לונדון פרופ' מיכאל (מיקי) לונדון

אתר החוקר
02-65-86337 גודמן -2103
גב' מיכל לסי

02-65-86989
מר נעם לרנר

02-65- סילברמן 3-2XX
ד"ר עידו מאור

02-65-85163 גודמן -1204
פרופ' עדי מזרחי פרופ' עדי מזרחי

אתר החוקר
02-65-86460 גודמן -1204
גב' רוני מיה

02-65- סילברמן 3-2XX
פרופ' ישראל נלקן פרופ' ישראל נלקן

02-65-84229 גודמן -1207
פרופ' מיכה ספירא פרופ' (אמריטוס) מיכה ספירא

אתר החוקר
02-65-85091 סילברמן 3-231
ד"ר אריון פונס

02-65- סילברמן 3-2XX
גב' ליבי פייגין

02-65-85163 גודמן -1204
מר עילי פרל

02-65- סילברמן 3-2XX
פרופ' אמריטוס חנה פרנס פרופ' (אמריטוס) חנה פרנס

02-65- סילברמן 3-2XX
גב' נעם צורי

02-65- סילברמן 3-2XX
גב' ענבר קוצר

02-65-85045 סילברמן 2-315
גב' מרים רביבו

02-65-85100 02-6586296
פרופ' עידן שגב פרופ' (אמריטוס) עידן שגב

02-65-85984 גודמן -1201
מר הרן שני-נרקיס

02-65-85163 גודמן -1204