יועצים לתואר ראשון (בוגר)

מדעי החיים

דוא"ל טלפון פקס משרד
פרופ' אורן אוסטרזצר-בירן פרופ' אורן אוסטרזצר-בירן
יועץ תואר ראשון
02-65-86455 סילברמן -401
פרופ, לירן כרמל פרופ' לירן כרמל
יועץ למועמדים
02-65-85103 סילברמן 1-401

אתגר

דוא"ל טלפון פקס משרד
פרופ' ערן משורר פרופ' ערן משורר
ראש תוכנית (בוגר)
02-65-85161 סילברמן 2-541
פרופ' ניר פרידמן פרופ' ניר פרידמן
ראש תוכנית (בוגר)
02-5494557 סילברמן 2-313

כימיה - ביולוגיה

דוא"ל טלפון פקס משרד
פרופ' דוד אנגלברג פרופ' דוד אנגלברג
ראש תוכנית (בוגר)
02-65-84718 02-6586448 סילברמן -517

פסיכוביולוגיה

דוא"ל טלפון פקס משרד
פרופ' ערן משורר פרופ' ערן משורר
ראש תוכנית (בוגר)
02-65-85161 סילברמן 2-541
פרופסור שגיב שיפמן פרופ' שגיב שיפמן
ראש תוכנית (בוגר)
02-65-85396 02-6586975 סילברמן 2-317