יועצים לתארים מתקדמים

אקולוגיה, אבולוציה והתנהגות
דוא"ל טלפון פקס משרד
פרופ' אריאל צ'יפמן פרופ' אריאל צ'יפמן 02-65-85816 02-6585809 ברמן -206
ביוכימיה מבנית ומולקולרית
דוא"ל טלפון פקס משרד
פרופ' תומר רביד פרופ' תומר רביד 02-65-84349 סילברמן 1-523
ביולוגיה תאית והתפתחותית
דוא"ל טלפון פקס משרד
ד"ר אמיר עדן ד"ר אמיר עדן 02-65-84981 סילברמן 3-564
גנטיקה
דוא"ל טלפון פקס משרד
פרופסור שגיב שיפמן פרופ' שגיב שיפמן 02-65-85396 02-6586975 סילברמן 2-317
מדעי המח וההתנהגות
דוא"ל טלפון פקס משרד
פרופ' מרשל דבור פרופ' מרשל דבור 02-65-85085 סילברמן 3-533
מדעי הצמח
דוא"ל טלפון פקס משרד
פרופ' אורן אוסטרזצר-בירן פרופ' אורן אוסטרזצר-בירן 02-65-86455 סילברמן 3-428