חברי הקבוצה

דוא"ל טלפון פקס משרד אתר החוקר/ת תפקיד
פרופ' מיטרני אדוארדו פרופ' (אמריטוס) אדוארדו מיטרני 02-65-85925 סילברמן 3-523 ראש קבוצת מחקר אמריטוס