חברי הקבוצה

דוא"ל טלפון פקס משרד אתר החוקר/ת תפקיד
פרופ' איתנה פדן פרופ' (אמריטוס) איתנה פדן 02-65-85094 סילברמן 1-335 ראש קבוצת מחקר אמריטוס