חברי הקבוצה

דוא"ל טלפון פקס משרד אתר החוקר/ת תפקיד
פרופ' יונתן לוינשטיין פרופ' יונתן לוינשטיין 02-65-85996 גודמן -2102 אתר החוקר ראש קבוצת מחקר