חברי הקבוצה

דוא"ל טלפון פקס משרד אתר החוקר/ת תפקיד
פרופ' (אמריטוס) רות שפרלינג פרופ' (אמריטוס) רות שפרלינג 02-65-85162 סילברמן 2-554 ראש קבוצת מחקר אמריטוס