חברי הקבוצה

דוא"ל טלפון פקס משרד אתר החוקר/ת תפקיד
דר' איתמר הראל ד"ר איתמר הראל 02-65-85918 סילברמן 3-536 אתר החוקר ראש קבוצת מחקר
ד"ר עדי אורון גוטסמן 02-65- סילברמן 2-5XX מנהל/ת מעבדה