חברי הקבוצה

דוא"ל טלפון פקס משרד אתר החוקר/ת תפקיד
פרופ' רחל נחושתאי פרופ' רחל נחושתאי 02-65-85242 סילברמן 3-221 ראש קבוצת מחקר
גברת דורית מיכאלי גב' דורית מיכאלי 02-65-85738 סילברמן 3-219 מנהל/ת מעבדה
ד"ר מירב דרש ד"ר מירב דרש 02-65-85243 סילברמן 3-217 חוקר/ת