חברי הקבוצה

דוא"ל טלפון פקס משרד אתר החוקר/ת תפקיד
פרופ' רחל גרין פרופ' רחל גרין 02-65-85391 02-6584425 סילברמן 3-468 אתר החוקרת ראש קבוצת מחקר
דר' מרים חסידים ד"ר מרים חסידים 02-65-86455 סילברמן 3-4XX מנהל/ת מעבדה