חברי הקבוצה

הודעת שגיאה

User warning: The following module is missing from the file system: webform. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1143 of /var/www/drupal/includes/bootstrap.inc).
דוא"ל טלפון פקס משרד אתר החוקר/ת תפקיד
פרופ' נסים בנבניסטי פרופ' נסים בנבניסטי 02-65-86774 02-6584972 סילברמן 2-340 אתר החוקר ראש קבוצת מחקר
דר' עפרה ינוקה ד"ר עפרה ינוקא 02-65-85195 סילברמן 2-3XX מנהל/ת מעבדה
גב' קרול בוניך גב' קרול בוניך 02-65-84803 סילברמן 2-3XX מזכיר/ה אישי/ת
תמר גולן-לב גב' תמר גולן-לב 02-65-85195 סילברמן 2-3XX חוקר/ת
גברת שירן בר גב' שירן בר 02-65-85195 סילברמן 2-3XX תלמיד/ת דוקטורט
מר אורי וייסביין מר אורי וייסביין 02-65-85195 סילברמן 2-3XX תלמיד/ת דוקטורט
מר עידו שגיא מר עידו שגיא 02-65-85195 סילברמן 2-340 תלמיד/ת דוקטורט