חברי הקבוצה

דוא"ל טלפון פקס משרד אתר החוקר/ת תפקיד
ד"ר אורי גת ד"ר אורי גת 02-65-85920 סילברמן 3-576 ראש קבוצת מחקר