חברי הקבוצה

דוא"ל טלפון פקס משרד אתר החוקר/ת תפקיד
פרופסור אלכס לוין פרופ' אלכס לוין 02-65-86543 סילברמן 2-468 ראש קבוצת מחקר
דר' מרים חסידים ד"ר מרים חסידים 02-65-86455 סילברמן 3-4XX מנהל/ת מעבדה