חברי הקבוצה

דוא"ל טלפון פקס משרד אתר החוקר/ת תפקיד
פרופ' אריאל צ'יפמן פרופ' אריאל צ'יפמן 02-65-85816 02-6585809 ברמן -206 ראש קבוצת מחקר
גב' מירה כהן 02-65-85809 מנהל/ת מעבדה
גב' מירה כהן 02-65-84270 ברמן -116 מנהל/ת מעבדה
גב' אסיה נוביקוב 02-65-85809 ברמן -225 תלמיד/ת דוקטורט