חברי הקבוצה

דוא"ל טלפון פקס משרד אתר החוקר/ת תפקיד
פרופ' עידן שגב פרופ' (אמריטוס) עידן שגב 02-65-85984 גודמן -1201 ראש קבוצת מחקר אמריטוס