חברי הקבוצה

דוא"ל טלפון פקס משרד אתר החוקר/ת תפקיד
פרופ' שמעון שולדינר פרופ' (אמריטוס) שמעון שולדינר 02-65-85992 סילברמן 1-339 אתר החוקר ראש קבוצת מחקר אמריטוס