חברי הקבוצה

דוא"ל טלפון פקס משרד אתר החוקר/ת תפקיד
פרופ' יוסי אורלי פרופ' (אמריטוס) יוסי אורלי 02-65-85451 02-6586448 סילברמן 1-431 ראש קבוצת מחקר אמריטוס