חברי הקבוצה

דוא"ל טלפון פקס משרד אתר החוקר/ת תפקיד
פרופ' אהרון אורן פרופ' אהרון אורן 02-65-84951 02-6584425 סילברמן 3-484 ראש קבוצת מחקר