בעלי תפקידים

בעלי תפקידים - תארים מתקדמים

דוא"ל טלפון פקס משרד
פרופ' אריאל צ'יפמן פרופ' אריאל צ'יפמן

ראש חוג
אקולוגיה, אבולוציה והתנהגות
02-65-85816 02-6585809 ברמן -206
פרופ' תומר רביד פרופ' תומר רביד

ראש חוג
ביוכימיה מבנית ומולקולרית
02-65-84349 סילברמן 1-523
ד"ר אמיר עדן ד"ר אמיר עדן

ראש חוג
ביולוגיה תאית והתפתחותית
02-65-84981 סילברמן 3-564
פרופסור שגיב שיפמן פרופ' שגיב שיפמן

ראש חוג
גנטיקה
02-65-85396 02-6586975 סילברמן 2-317
פרופ' מרשל דבור פרופ' מרשל דבור

ראש חוג
מדעי המח וההתנהגות
02-65-85085 סילברמן 3-533
פרופ' אורן אוסטרזצר-בירן פרופ' אורן אוסטרזצר-בירן

ראש חוג
מדעי הצמח
02-65-86455 סילברמן 3-428