היחידה לדימות ביולוגי

ביחידה שלושה מיקרוסקופים קונפוקלים, מיקרוסקופ פלורוסנטי ממונע (wide field) ומערכת מיקרוסקופית ל-high throughput .
כמו כן מאפשרת היחידה שימוש בחדר מחשבים, שבו תוכנות שונות לעיבוד תמונה ואנליזה.

דוא"ל טלפון פקס משרד
ד"ר נעמי מלמד-בוק
ראש יחידת תשתית
02-65-85453 סילברמן 2-5XX
פרופ' בני ארואטי פרופ' בנימין ארואטי
מנהל אקדמי
02-65-85915 סילברמן 3-519