הודעת שגיאה

User warning: The following module is missing from the file system: webform. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1143 of /var/www/drupal/includes/bootstrap.inc).

מיקרוסקופית אור

ביחידה שלושה מיקרוסקופים קונפוקלים, מיקרוסקופ פלורוסנטי ממונע (wide field) ומערכת מיקרוסקופית ל-high throughput .
כמו כן מאפשרת היחידה שימוש בחדר מחשבים, שבו תוכנות שונות לעיבוד תמונה ואנליזה.

דוא"ל טלפון פקס משרד
דר' נעמי מלמד-בוק
ראש יחידת תשתית
02-65-85453 סילברמן 2-5XX
פרופ' מיכאל ברנדייס פרופ' מיכאל ברנדייס
מנהל אקדמי
02-65-85123 סילברמן 2-430