היחידה לדימות ביולוגי

ביחידה שלושה מיקרוסקופים קונפוקלים, מיקרוסקופ פלורוסנטי ממונע (wide field) ומערכת מיקרוסקופית ל-high throughput .
כמו כן מאפשרת היחידה שימוש בחדר מחשבים, שבו תוכנות שונות לעיבוד תמונה ואנליזה.

דוא"ל טלפון פקס משרד
ד"ר נעמי מלמד-בוק
ראש יחידת תשתית
02-65-85453 סילברמן 2-5XX
פרופ' מיכאל ברנדייס פרופ' מיכאל ברנדייס
מנהל אקדמי
02-65-85123 סילברמן 2-430