המרכז הטכנולוגי לגיאואינפורמטיקה

טלפון: 02-6586345

המרכז הטכנולוגי לגיאואינפורמטיקה  הוקם בשנת 1994, והוא כולל שלוחות בכל קמפוס באוניברסיטה העברית.
מטרת המרכז הינה להעשיר את יכולות המחקר וההוראה באוניברסיטה בהקשרים של ניתוח, הצגה, ניהול ואיחסון של נתוני תופעות מרחביות.

גיאואינפורמטיקה הינה תחום ידע וטכנולוגיות, הקשור לחקר המבנה והאיפיון של המידע המרחבי, תיאורו, סיווגו, איחסונו ועיבודו, לרבות התשתיות הנדרשות כדי לאפשר שימוש במידע זה. הגיאואינפורמטיקה משלבת היבטים מרחביים במחקר תוך מידול, פיתוח של בסיס נתונים מרחבים והאינטראקציה עימם, באמצעות שילוב יכולות מיחשוב של המידע (GeoComputation) ותצוגתו (GeoVisualization), לצורך ניתוח מידע מרחבי. ניתן לראות בגיאואינפורמטיקה התפתחות של טכנולוגית מערכת מידע גיאוגרפי (ממ"ג) או בשמה הלועזי  (GIS- Geographical Information System) . מיפוי וניתוח מרחבי אינם תופעות חדשות, אך הממ"ג מבצע מטלות אלה במהירות ובתיחכום רב יותר מאשר השיטות המסורתיות.

היכולות הללו הופכות את המרכז הטכנולוגי לגיאואינפורמטיקה לרכיב חיוני ומרכזי בחקר מספר רב של תחומי ידע, כגון: אקולוגיה, בוטניקה, חקר התנועה במרחב של בעלי חיים, הידרולוגיה, גיאולוגיה, מדעי האטמוספירה ועוד.

המרכז הטכנולוגי לגיאואינפורמטיקה  מספק מגוון רב של שירותים:

  • מתן תשתית תוכנות GIS לחוקרים בתחומים השונים.
  • תמיכה טכנית ותיכנותית בפרויקטים בעלי היבטים מרחבים.
  • בנית מסד נתונים מרכזי לצורך חקר תופעות שונות בהקשר של אקלים, טופוגרפיה ועוד.
  • הוראה בקורסים וסדנאות שונות.
דוא"ל טלפון פקס משרד
מר עדי בן-נון מר עדי בן-נון
ראש יחידת תשתית
02-65-86345 ברמן -105