המעבדה לאלקטרוניקה

טלפון: 02-6586422

המעבדה לאלקטרוניקה נותנת שירות תיקונים למגוון רחב של מיכשור מעבדתי ביחידות התשתית ובמעבדות המחקר.

דוא"ל טלפון פקס משרד
מר גיא ארונוב מר גיא ארונוב
ראש יחידת תשתית
02-65-86422 סילברמן 2-341
מר דני טיברמן
צוות יחידת תשתית
02-65-86422 סילברמן 2-341
מר מרדכי לוי
צוות יחידת תשתית
02-65-84428 סילברמן 2-341
מר מיכאל מרץ מר מיכאל מרץ
צוות יחידת תשתית
02-65-84787 סילברמן 2-341
מר צבי שגיב מר צבי שגיב
צוות יחידת תשתית
02-65-86422 סילברמן 2-341