היחידה לציוד בין מחלקתי

טלפון: 02-6585125
 
היחידה לציוד בין מחלקתי מאפשרת לחוקרים ולסטודנטים מן האוניברסיטה העברית וממוסדות אחרים להשתמש בציוד מתוחכם בתחום מדעי החיים, שאינו מצוי במעבדות המחקר השונות או בחדרי הציוד המחלקתיים. כמו כן מספקת היחידה מידע והדרכה בנוגע לשיטות מחקר וניצול מיטבי של הציוד החדשני.
 
אנו מכשירים את המשתמשים להפעיל את הציוד ביחידה בעצמם, ותומכים בהם בעת תיכנון וביצוע מחקריהם.
 
  היחידה לציוד בין מחלקתי
 

 

דוא"ל טלפון פקס משרד
ד"ר רחל רוזן ד"ר רחל רוזן
ראש יחידת תשתית
02-65-85125 סילברמן 2-228
ד"ר ברויאר ויליאם ד"ר ויליאם ברויאר
צוות יחידת תשתית
02-65-86599 סילברמן 2-228
גברת לילי מנאע גב' לילי מנאע
צוות יחידת תשתית
02-65-85125 סילברמן 2-228
פרופ' שגיב שיפמן פרופ' שגיב שיפמן
מנהל אקדמי
02-65-86975 סילברמן 2-317

1. משתמשים חדשים 
כל משתמש חדש ביחידה צריך להירשם תחילה אצל מנהלת היחידה, ד"ר רחל רוזן.
רישום זה כולל: 
 • הרשאה לגישה פיזית ליחידה באמצעות טביעת אצבע.
 • הרשאה לשימוש במערכת ההזמנות הממוחשבת לצורך הזמנת מכשיר/ים מראש .
 • הדרכה לשימוש במערכת.
  לא תתאפשר עבודה ביחידה ללא השלב המקדים של ההרשמה.

2. הזמנת מכשירים

 • הרישום לשימוש בכל אחד מהמכשירים ביחידה יתבצע על ידי המשתמש מראש במערכת ההזמנות הממוחשבת
  אתם מוזמנים להעזר במדריך למשתמש במערכת BookIt.
 • בעת ההרשמה צריך המשתמש למלא את כל פרטיו ולתאר באופן מפורט את תכולת הדוגמאות, במידה שהן מכילות גורמי סיכון כגון חמרים פתוגניים  או רדיואקטיביים. 
 • במקרה של ביטול הזמנה, יש לבצע מיידית את הביטול במערכת ההזמנות הממוחשבת, על מנת לאפשר למשתמשים  אחרים להשתמש במכשיר.
  משתמש שלא ביטל הזמנה יחויב בתשלום, כאילו השתמש  במכשיר.
 
3. עבודה ביחידה:
 • משתמש העומד להשתמש לראשונה במכשיר מסויים יעבור הדרכה לשימוש במכשיר על ידי ד"ר רחל רוזן.
  בשום אופן אין להפעיל מיכשור בפעם הראשונה ללא הדרכה. שימוש באופן בלתי נכון עלול להסתיים בבעיית בטיחות ו/או בהרס המכשיר.
 • יש לעבוד בהתאם להוראות הבטיחות (ראו לשונית סמוכה).
 • במקרה תקלה במהלך העבודה יש לדווח מיד לעובדי הצב"מ.
 • על כל משתמש להביא עימו את הציוד הנחוץ לעבודתו: פלטות, מבחנות, תאים אופטיים, פיפטורים, טיפים וכו'.
 • בתום העבודה יש לנקות היטב את רכיבי המכשיר ואת כל אזור העבודה. אסור להשאיר פסולת כלשהי או דוגמאות במכשיר או בסביבתו.
 • במידה ונשפכו חמרים כלשהם, יש לנקותם ולפנותם על פי כללי הבטיחות, ולדווח על כך למנהלת היחידה.

 • העבודה ביחידה מותרת אך ורק בלבוש תקני, הכולל חלוק, משקפי מגן וכפפות.

 • אין להגיע ממעבדות המחקר לבושים בכפפות משומשות. במקרה הצורך, יש להביא כפפות חדשות וללבוש אותן לאחר הכניסה ליחידה.
 • דוגמאות המכילות פתוגנים או חומרים רדיואקטיביים יש להביא במבחנות סגורות היטב. במידה שנשפכו דוגמאות, יש לנקות היטב עם חומרים מתאימים, ולדווח למנהלת היחידה.
 • יש לאזן מבחנות לסרכוז לפני הריצה. אין להישען על הצנטריפוגות בזמן הריצה. ניתן לעזוב את הצנטריפוגות רק לאחר שהגיעו למהירות הרצויה.
 • חובה להשתמש במשקפי מגן בעת הפעלת ה- French Press.
 • אין להשאיר ביחידה דוגמאות רדיואקטיביות לאחר הקריאה במונים. יש לפנותן לחדר הפסולת הרדיואקטיבית הסמוך ליחידה.

אנאליזות מסה (נוזלים וגזים)

  

LCMS (Liquid Chromatography Mass Spectrometry)

GCMS (Gas Chromatography Mass Spectrometry)

ספקטרופוטומטריה והדמיות

Spectroscopy

Spectrophotometers

 • Spectrophotometer (Agilent)
 • Spectrophotometer-Perkin Elmer LS-45 (Perkin Elmer)
 
Plate Reders
 • Plate reader (new 1) Biotek Synergy H1 , monochromator for absorbance, fluoresence and luminescence (Lumitron)
 • Plate reader (new 2) Biotek Synergy H1  monochromator for absorbance, fluoresence and luminescence (Lumitron)
 • Plate reader (old 3) Biotek Synergy 2 monochromator for absorbance and filter-based for fluoresence and luminescence (Lumitron)
Gel Documentation
 • ECL and Gel Documentation (New) Vilber Lurmat Fusion FX6 (A2S) 
 • Films developer - Agfa-Curix 60
 • ECL and Gel Documentation – Biorad ChemiDoc MP
 
Radioactive Documentation
 • Typhoon Phosphorimager-GE Amersham- Racdioactive Gel and Blot Imaging
 

 

תאים וחומצות גרעין

Cells

Cell Sorting & Analysis
 • FACS Amins Cell Stream (Merck)
 • FACS BD-Facsaria III (Bactlab) - two instruments
 • Flow Cytometer Amnis ImageStream-X MkII (Merkel)
Cell Disruption
 • Large volume cell disrupter Avestin Emulsifier-C3 (Tetrasense)
 • Large Volume Cell disrupter 40 KSPI (A2S)
 • Medium volume cell disrupter EmulsifierFlex-C3 (Tetrasense)
 • Small volume cell disrupter MicroFluidics LV1-1 (Tetrasense)
Electroporation
 • Bio-Rad Electroporator Gene Pulser (Bio-Rad)
 • ECM 830 square wave Electroporator BTX - ECM830 (Eizenberg Bros.)
Cell Metabolism
 • Seahorse 24XFe  (Agilent)
 
Nucleic Acids
 
Nucleic Acids Quantification
 • Nano-Drop -  NanoDrop 2000 (Bargal)
DNA Labeling
 • DNA Linker UV-Crosslinker (Ultra-Lum)

צנטריפוגות

Mini Ultracentrifuges

Superspeed Centrifuges
 • Sorvall RC-5C+ (1) (Levant)
 • Sorvall RC-5C+ (2) (Levant)
 • Sorvall RC-5C+ (3) (Levant)
 • Sorvall RC-5B+ (4) (Levant
 • Sorvall Thermo Lynx6000 (Levant)
Ultracentrifuges
 • Beckman L8-70M (2) (Rhenium)
 • Beckman L8-70 (3) (Rhenium)
 • Beckman L8-70 (4) (Rhenium)
 • Beckman L8-70 (5) (Rhenium)
 • Beckman Optima XE-90 (1) (Rhenium)

מוני סנטילציה

Beta Radiation

 • Scintillation Counter Tri-carb 2900 TR (Perkin Elmer)

Gamma Radiation

 •  (Kontron)

שונות

Vaacum Based Instruments

 • Lyophilizer  Epsilon 1-4 LSCplus (Christ)
 • Lyophilizer  Advantage (Virtis)
 • Lyophilizer Heto Drywinner3 (Heto)
 • Speed Vac Savant SpeedVac Concentrator (Savant)
Water  Purifier
 • Water purifier GenPure Pro ( Barnstead - Thermo Scientific)