English
חיפוש מתקדם
חדשות המכון
המכון למדעי החיים ע"ש סילברמן משתתף באופן פעיל במהפך המתחולל בימים אלו בתחום מדעי הטבע והרפואה. חוקרי המכון נוטלים חלק בתכניות בינתחומיות ופועלים במרכזי מחקר מתקדמים המכסים מגוון רחב של נושאים כגון נוירוביולוגיה, ביוכימיה, ביולוגיה מולקולרית, גנטיקה, אבולוציה סיסטמטיקה ואקולוגיה ומדעי הצמח והסביבה.
המכון למדעי החיים ע"ש אלכסנדר סילברמןThe Alexander Silberman Institute of Life Science האוניברסיטה העברית בירושליםThe Hebrew University of Jerusalem Faculty of Science הפקולטה למדעי הטבע