חברי הקבוצה

הודעת שגיאה

User warning: The following module is missing from the file system: webform. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1143 of /var/www/drupal/includes/bootstrap.inc).
דוא"ל טלפון פקס משרד אתר החוקר/ת תפקיד
פרופ' ערן משורר פרופ' ערן משורר 02-65-85161 02-6586975 סילברמן 2-541 אתר החוקר ראש קבוצת מחקר
ד"ר מלכה נסים-רפיניא 02-65-85144 סילברמן 2-543 אתר אישי מנהל/ת מעבדה
גב' יעל ריבק 02-65-85144 02-6586073 מזכיר/ה אישי/ת
ד"ר אילת-השחר כהן 02-65-85144 סילברמן 2-542 חוקר/ת
גב' מוריה בן-ישי 02-65-85144 סילברמן 2-542 תלמיד/ת דוקטורט
גב' לאה כהן 02-65-85144 02-6586073 סילברמן 2-542 תלמיד/ת דוקטורט
גב' וולאא עויס 02-65-58144 סילברמן 2-542 תלמיד/ת דוקטורט
מר בנימין קפא 02-65- סילברמן 2-543 תלמיד/ת דוקטורט
מר מתן שורק 02-65-85144 סילברמן 2-542 תלמיד/ת דוקטורט