חברי הקבוצה

דוא"ל טלפון פקס משרד אתר החוקר/ת תפקיד
פרופ' רונן קדמון פרופ' רונן קדמון 02-65-84305 02-6584741 ברמן -212 BioGIS ראש קבוצת מחקר
ד"ר אייל בן-חור ד"ר אייל בן-חור 02-65-84659 ברמן -X אתר החוקר תלמיד/ת פוסט-דוקטורט
מר ניר בנד 02-65-84659 ברמן -204 תלמיד/ת מוסמך