אנשים - גנטיקה

הודעת שגיאה

בחירה לא חוקית זוהתה בטופס. אנא פנו למנהל האתר.
דוא"ל טלפון נייד פקס משרד
לילי אגרנט-תמיר ד"ר לילי אגרנט-תמיר

02-65-85476 658-4856 - 02 סילברמן 2-342
ד"ר עדי אורון גוטסמן

02-65- סילברמן 2-5XX
מר אייל איצקוביץ מר איל איצקוביץ

02-65-85758 סילברמן 2-5XX
מר חסן אישתיה

02-65-84298 סילברמן 2-562
ד"ר יפעת אליעזר

02-65-85758 סילברמן 2-532
גב' אלנה אמלן

02-65-85045 סילברמן 2-315
גב' קרן ארז

02-65-85097 סילברמן 2-548
גב' תרזה ארנון

02-65-85196 סילברמן -4XX
דר' חנה אשש ד"ר חנה אשש

02-65-84298 סילברמן 2-560
גב' קרול בוניך גב' קרול בוניך

02-65-84803 סילברמן 2-340
מר דניאל בטירב

02-65-85144 סילברמן 2-542
גב' מוריה בן-ישי

02-65-85144 סילברמן 2-542
גב' אביטל בן-משה

02-65-85097 סילברמן 2-548
פרופ' נסים בנבניסטי פרופ' נסים בנבניסטי

אתר החוקר
02-65-86774 02-6584972 סילברמן 2-340
גברת שירן בר גב' שירן בר

02-65-85195 סילברמן 2-340
פרופ' מיכאל ברנדייס פרופ' מיכאל ברנדייס

02-65-85123 סילברמן 2-430
גב' מרב גולד

02-65-86983 סילברמן 2-546
פרופ' מיכל גולדברג פרופ' מיכל גולדברג

02-65-86452 02-65-86975 סילברמן 2-550
תמר גולן-לב גב' תמר גולן-לב

02-65-85195 סילברמן 2-340
פרופ' יוסי גרינבאום פרופ' (אמריטוס) יוסי גרינבאום

אתר החוקר
02-65-85995 סילברמן 2-428
גב' אורלי דרעי-לוסטהאוס

02-65-86022 סילברמן 2-440
גברת נעה דשא גב' נעה דשא

02-65- סילברמן 2-5XX
פרופ' יוסי הירשברג פרופ' (אמריטוס) יוסף הירשברג

02-65-85662 02-5633066 סילברמן 2-454
דר' איתמר הראל ד"ר איתמר הראל

אתר החוקר
02-65-85918 סילברמן 3-536
גב' נטע הרמן

02-65-85045 סילברמן 2-315
גב' ג'וליאן וגאס

02-65-85144 סילברמן 2-541
מר אורי וייסביין מר אורי וייסביין

02-65-85195 סילברמן 2-340
גב' רות וינר

02-65-85097 סילברמן 2-548
מר דן ורשקוב מר דן ורשקוב

02-65-85195 סילברמן 2-340
גב' לי-אור זך

02-65-86983 סילברמן 2-546
ד"ר אלון זסלבר פרופ' אלון זסלבר

אתר החוקר
02-65-85758 סילברמן 2-540
ד"ר מיכל טור-סיני

02-65-85122 סילברמן 2-5XX
דר' עפרה ינוקה ד"ר עפרה ינוקא

02-65-85195 סילברמן 2-340
ד"ר אילת-השחר כהן

02-65-85144 סילברמן 2-542
מר יהל כהן

02-65-85045 סילברמן 2-315
גב' לאה כהן

02-65-85144 02-6586073 סילברמן 2-542
פרופ' בת-שבע כרם פרופ' בת שבע כרם

אתר החוקרת
02-65-85689 סילברמן 2-590
פרופ, לירן כרמל פרופ' לירן כרמל

אתר החוקר
02-65-85103 סילברמן 2-426
מר אליעד לזמי מר אליעד לזמי

02-65-85195 סילברמן 2-3XX
גב' חן לייבזון

02-65-85476 658-4856 - 02 סילברמן 2-342
מר פטריק לים מר פטריק לים

02-65-85144 סילברמן 2-541
גב' דניאל לימואי

02-65-86022 סילברמן 2-442
מר יואב מה טוב

02-65-85476 658-4856 - 02 סילברמן 2-342
ד"ר גליה מונדרר רוטקוף

02-65-85045 סילברמן 2-315
ד"ר ורדה מן

02-65-86022 סילברמן 2-440
גב' טל מקוב

02-65-86022 סילברמן 2-442
פרופ' ערן משורר פרופ' ערן משורר

אתר החוקר
02-65-85161 02-6586975 סילברמן 2-541
ד"ר דפנה נחמני ד"ר דפנה נחמני

אתר החוקרת
02-65-84056 סילברמן 3-606
גב' תמר סגל

02-65-85144 סילברמן 2-542
גברת רעות סולימן לביא גב' רעות סולימן לביא

02-65-85045 סילברמן 2-315
פרופ' אמריטוס משה סולר פרופ' (אמריטוס) משה סולר

02-65-
מר חיים סימנוביץ'

02-65-86022 סילברמן 2-442
מר דן סרני מר דן סרני

02-65- סילברמן 2-5XX
גברת איה עוואד גב' איה עוואד

02-65- סילברמן 2-4XX
גב' וולאא עויס

02-65-85144 סילברמן 2-542
ד"ר יונתן צור ד"ר יונתן צור

אתר החוקר
02-65-85442 סילברמן 2-578
פרופ' דודי צפתי פרופ' יהודה צפתי

אתר החוקר
02-65-84902 סילברמן 2-411
גב' אלין קדוש

02-65-84118 סילברמן 2-5XX
גב' ענבר קוצר

02-65-85045 סילברמן 2-315
מר בנימין קפא

02-65-85144 סילברמן 2-543
מר אורי קרניאל

02-65-86022 סילברמן 2-442
גב' אביגיל רבין

02-65-85476 658-4856 - 02 סילברמן 2-342
ד"ר מיכל רבני ד"ר מיכל רבני

אתר החוקרת
02-65-85705 סילברמן 2-516
פרופ' אמריטוס עמירם רונן פרופ' (אמריטוס) עמירם רונן

02-65-
גב' טליה רורליך

02-65-85144 סילברמן 2-544
גב' יעל ריבק

02-65-85144 02-6586073
ד"ר עדי רכס ד"ר עדי רכס

02-65- סילברמן 2-417
מר ישראל רפפורט מר ישראל רפפורט

02-65-84298 סילברמן 2-562
מר עידו שגיא מר עידו שגיא

02-65-85195 סילברמן 2-340
גברת שחר שוחט גב' שחר שוחט

02-65-85045 סילברמן 2-315
ד"ר מתן שורק ד"ר מתן שורק

02-65-85144 סילברמן 2-542
פרופ' שגיב שיפמן פרופ' שגיב שיפמן

אתר החוקר
02-65-85396 02-6586975 סילברמן 2-317
פרופ' גיורא שמחן פרופ' (אמריטוס) גיורא שמחן

02-65- סילברמן 2-5XX
גב' דליה שמעוני

02-65-85105 02-6586975 סילברמן -4XX
פרופ' (אמריטוס) רות שפרלינג פרופ' (אמריטוס) רות שפרלינג

02-65-85162 סילברמן 2-554