המרכז הלאומי לטכנולוגיות גנומיות

טלפון: 02-6585211

המרכז הלאומי לטכנולוגיות גנומיות  באוניברסיטה העברית משמש כמרכז לאומי למחקר ויחידת תשתית בתחום מגוון השיטות המיועדות לגלות וריאציות ב-DNA. המרכז מספק ידע מעשי וחישובי לכלל החוקרים בארץ באקדמיה ובקהילות הרפואה והביוטכנולוגיה בתחומים של דיאגנוסטיקה, חקלאות, חקר מחלות גנטיות, פיתוח תרופות, תרפיה גנטית וכו'.

השירות הניתן במרכז כולל שיטות לחקר רצפי דנ"א קצרים וארוכים, אנליזות רחבות היקף של הגנום (מוטציות, פולימורפיזם ונקודות שבירה בדנ"א), רמת ביטוי של גנים בטכנולוגית RT-PCR, דגמי ביטוי גנים בשיטות של שבבי דנ"א, מיחשוב גנומי מתקדם והכשרת הדור הבא של החוקרים והטכנאים בישראל בנושאים של טכנולוגיות גנומיות.

לקבלת מידע מורחב לגבי השירותים הניתנים ביחידתנו, לחצו כאן.

דוא"ל טלפון פקס משרד
ד"ר מיכל ברונשטיין
ראש יחידת תשתית
02-65-85211 סילברמן 1-313
גב' אידה גיגוזין
צוות יחידת תשתית
02-65-84877 סילברמן 1-313
גב' מרינה מרדכישוילי
צוות יחידת תשתית
02-65-84877 סילברמן 1-313
גב' מאירה שלפקוב
צוות יחידת תשתית
02-65-85640 סילברמן 1-313
גב' עדי תורג'מן
צוות יחידת תשתית
02-65-85640 סילברמן 1-313
פרופ' שגיב שיפמן פרופ' שגיב שיפמן
מנהל אקדמי
02-65-85396 02-6586975 סילברמן 2-317