המרכז הלאומי לטכנולוגיות גנומיות

המרכז הלאומי לטכנולוגיות גנומיות  באוניברסיטה העברית משמש כמרכז לאומי למחקר ויחידת תשתית בתחום מגוון השיטות המיועדות לגלות וריאציות ב-DNA. המרכז מספק ידע מעשי וחישובי לכלל החוקרים בארץ באקדמיה ובקהילות הרפואה והביוטכנולוגיה בתחומים של דיאגנוסטיקה, חקלאות, חקר מחלות גנטיות, פיתוח תרופות, תרפיה גנטית וכו'.

השירות הניתן במרכז כולל שיטות לחקר רצפי דנ"א קצרים וארוכים, אנליזות רחבות היקף של הגנום (מוטציות, פולימורפיזם ונקודות שבירה בדנ"א), רמת ביטוי של גנים בטכנולוגית RT-PCR, דגמי ביטוי גנים בשיטות של שבבי דנ"א, מיחשוב גנומי מתקדם והכשרת הדור הבא של החוקרים והטכנאים בישראל בנושאים של טכנולוגיות גנומיות.

לקבלת מידע מורחב לגבי השירותים הניתנים ביחידתנו, לחצו כאן.

דוא"ל טלפון פקס משרד
ד"ר מיכל ברונשטיין
ראש יחידת תשתית
02-65-84048 סילברמן 1-3XX
גב' אידה גיגוזין
צוות יחידת תשתית
02-65-84877 סילברמן 1-3XX
גב' מרינה מרדכישוילי
צוות יחידת תשתית
02-65-84877 סילברמן 1-3XX
גב' מאירה שלפקוב
צוות יחידת תשתית
02-65-85640 סילברמן 1-3XX
גב' עדי תורג'מן
צוות יחידת תשתית
02-65-85640 סילברמן 1-3XX
פרופסור שגיב שיפמן פרופ' שגיב שיפמן
מנהל אקדמי
02-65-85396 02-6586975 סילברמן 2-317