דורות קודמים
"אם הרחקתי לראות, הרי זה משום שעמדתי על כתפי ענקים", סר אייזיק ניוטון

פרופ' יצחק אוהד ז"ל
2016 - 1930
ביולוגיה מולקולרית ותאית של מערכות האור בפוטוסינתיזה
המחלקה לכימיה ביולוגית
פרופ' אלכסנדר איג
1938 - 1894
צומח ארץ ישראל ושכנותיה
המחלקה למדעי הצמח והסביבה
פרופ' חפציבה אייל גלעדי
2017 - 1925
התפתחות עוברית ומנגנון קביעת הציר העוברי
המחלקה לזואולוגיה
פרופ' סרגי בראון
2017 - 1941
ביוטכנולוגיה
המחלקה לכימיה ביולוגית
פרופ' אלישבע גולדשמידט ז"ל
1970 - 1912
ציטוגנטיקה ותורשת האדם
המחלקה לגנטיקה
פרופ' נתן דה-גרוט
2018 - 1926

המחלקה לכימיה ביולוגית
פרופ' אבינעם דנין
2015 - 1939
בוטניקה ופיטוגאוגרפיה של ארץ ישראל
המחלקה לאקולוגיה, אבולוציה והתנהגות
פרופ' אריאל דרבסי
2018 - 1962
אנליזה גנטית של תכונות מורכבות
המחלקה לגנטיקה
ד"ר דוד דרום ז"ל
2021 - 1943

המחלקה להיחידה לגרפיקה מדעית
פרופ' אברהם הוכברג
2016 - 1938
פיתוח תרופות כנגד גידולים סרטניים
המחלקה לכימיה ביולוגית
פרופ' אמריטוס דניאל זהרי
2016 - 1926
ארכיאובוטניקה - מוצאם של צמחי תרבות
המחלקה לאקולוגיה, אבולוציה והתנהגות
פרופ' צבי זלינגר
2008 - 1934
הובלת אותות באמצעות חלבוני G
המחלקה לכימיה ביולוגית
פרופ' צבי זקס
2007 - 1936
מורפוגנזה של צמחים
המחלקה למדעי הצמח והסביבה
פרופ' יעקב לורך
2019 - 1924
מחקר פלינולוגי (שרידי אבקני צמחים מאובנים) ופליאו-קלימטולוגי
המחלקה לאקולוגיה, אבולוציה והתנהגות
פרופ' דב פור
2014 - 1927
ביולוגיה אקואטית בישראל
המחלקה לאקולוגיה, אבולוציה והתנהגות
פרופ' אמריטוס רפאל פלק
2019 - 1929
היסטוריה של החשיבה הגנטית
המחלקה לגנטיקה
פרופ' אמריטוס מאיר פנר
2021 - 1930
פיזיולוגיה של חרקים
המחלקה לביולוגיה תאית והתפתחותית
פרופ' מונה קסטל
2015 - 1931
נוירואנדוקרינולוגיה
המחלקה לביולוגיה תאית והתפתחותית
פרופ' אמריטוס עוזי ריטה
2012 - 1937
אבולוציה וגנטיקה של אוכלוסיות
המחלקה לגנטיקה
פרופ' ליאונורה (נורה) ריינהולד ז"ל
2017 - 1919
טרנספורט של סוכרים, חומצות אמינו ומינרלים בתאי צמח ופעילויות ממברנליות במהלך הסתגלות לעקת מלח
המחלקה למדעי הצמח והסביבה